👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 4 - Vatten och luft

Skapad 2021-03-17 10:15 i Sjökarbyskolan Österåker
Vatten och luft utifrån Koll på NO
Grundskola 4 Kemi
Vilka ämnen är vatten uppbyggt av? Var kommer regnvattnet ifrån? Vad är bubblorna i läsken för något? Hur kan regn bli förorenat? Det här är några av de saker vi kommer att ta reda på under kommande veckor när vi läser om "Vatten och luft".

Innehåll

Arbetsgång

 • Vi kommer att arbeta med boken Koll på NO 4; läsa texter tillsammans, diskutera och göra olika uppgifter.
 • Se på filmklipp.
 • Göra enkla experiment tillsammans.

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • veta vad en vattenmolekyl består av.
 • känna till vattnets olika former.
 • kunna beskriva vattnets kretslopp.
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten.
 • kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån.
 • veta vad luft är.
 • veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.

Hur når du målen?

 • Du deltar i klassdiskussioner genom att ställa frågor eller svara på frågor.
 • Du arbetar med de uppgifter vi ska göra.
 • Du genomför och dokumenterar enklare experiment.
 • I slutet av arbetsområdet kommer du att få göra en slutuppgift där du visar vad du har lärt dig.
 • Tänk på att man kan visa vad man har lärt sig både i skriftlig och muntlig form.

Begrepp

Atmosfär, atom, avdunstning, fast form, flytande form, fostervatten, frysa, gasform, grundvatten, kondensering, kretslopp, luftfuktighet, lösningsmedel, molekyl, nederbörd, reningsverk, saltvatten, smälta, sötvatten, vattentorn, vattentäkt, vattenverk, vattenånga, växthusgas.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6