👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya religiösa rörelser

Skapad 2021-03-17 10:21 i Fuxernaskolan 7-9 Lilla Edet
Grundskola 9 Religionskunskap
Nyreligiositet fyller en allt större roll när de traditionella religionernas inflytande på stat och samhället i stort minskar. Religiösa, existentiella frågor finns fortfarande kvar och här hittar människan nya vägar till svar.

Innehåll

Nya Religiösa rörelser

Du kommer efter arbetsområdet känna till några nya religiösa rörelser, veta vad nyreligiositet och privatreligiositet är samt hur detta tar sig uttryck.

Undervisning och arbetssätt

Undervisningen kommer inledningsvis enbart handla om fenomenet NRR och New age som paraplybegrepp. Därefter fördjupar du dig efter eget val i en rörelse. 

Efter avslutat arbete skall du fördjupat dig i en religiös rörelser, skrivit en inlämningsuppgift om den och därefter delgivit din kunskap till klasskamrater i mindre grupp. 

Vi kommer att:
* ha några genomgångar
* titta på filmer om olika religiösa rörelser
* jobba med ett antal frågeställningar

Ni ska välja en ny-religiös rörelse, och skriva en fakta-del om vad det är för rörelse som beskrivs.

Ni ska beskriva och förklara rörelsens tro, dyrkan och levnadsmönster genom att lyfta grundläggande tankar, riter och, hur kultur och samhälle påverkas. 

Ni ska även jämföra er valda ny-religiösa rörelse med någon av de mer traditionella religionerna, där ni beskriver likheter och skillnader.

Ni ska även delge er kunskap till klasskamrater i mindre grupp.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- objektivt förmedla en bild av en grupp, sekt, rörelse och beskriva deras filosofi.

 

 

Ny-religiösa rörelser att välja bland:

Jehovas Vittnen

Folkets tempel

Heaven´s Gate

Hare Krishna

Plymothbröderna

Scientologikyrkan

Dragon Rouge

Livets ord

Guds barn

Wicca

 

Fördjupningsfråga

Religion ska bidra till att du som elev utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till dig själv och din omgivning.

- På vilket sätt kan du lära dig att handla ansvarsfullt utifrån det du lärt dig om nyreligiositet?

 

Länksamling om Nya Religiösa Rörelser

 

Stöd för de olika delarna i uppgiften

Uppgifter

 • Nya Religiösa rörelser - Inlämning

 • Fördjupning religion

 • Viktiga ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kunskapskrav Religion 7-9 Lilla Edet

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Världsreligionerna
Eleven har **grundläggande** kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att **beskriva** centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har **goda** kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att **förklara och visa på samband mellan** centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att **förklara och visa på samband och generella mönster kring** centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Dessutom för eleven **enkla** resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven **utvecklade** resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven **välutvecklade och nyanserade** resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva **enkla** samband med **enkla och till viss del** underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva **förhållandevis komplexa** samband med **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva **komplexa** samband med **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang.

Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra **enkla** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang
Eleven kan också föra **utvecklade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang
Eleven kan också föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang
och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som **till viss del** för resonemanget framåt.
och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som **för resonemanget framåt**.
och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som **för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det**.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Moraliska frågeställningae, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang
och använda etiska begrepp och modeller på ett i **huvudsak** fungerande sätt.
och använda etiska begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
och använda etiska begrepp och modeller på ett **väl** fungerande sätt.

Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Information & källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **i huvudsak** fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **relativt väl** fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett **väl** fungerande sätt
samt för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
samt för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
samt för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.