👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, förstå och reflektera över olika texter

Skapad 2021-03-17 12:34 i Norretullskolan A Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Att kunna läsa, att förstå ords betydelse och kunna hantera en text är inte bara viktigt för att kunna vara en del av det demokratiska samhället, läsningen kan också öppna dörrar till nya världar och insikter. Litteraturen är för många en källa till inspiration, nya insikter, mod och livslust.

Innehåll

Tidsram

VT- 21 Vecka 2-24

   Du kommer att få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

 • bli mer trygg som läsare 

 • uttala ord och ordens betydelse

 • tolka texternas innehåll 

 • att värdera innehållet utifrån aktuell frågeställning

 • "läsa mellan raderna", att tolka och ta till dig det som inte står skrivet i ord men har betydelse för innehållet. 

 • välja bra strategier för att kunna ta till dig texternas innehåll

 • använda och att granska källor, sociala medier och sökmotorer på internet.

 

Du kommer att få arbeta med:

 
 • ordförståelse och uttal genom dialoger och diskussioner i klassen

 • att läsa och lyssna på texter hämtat från olika medier, skrifter och böcker

 • olika strategier för att kunna hitta ditt sätt att arbeta med och ta till dig texter

 • att återge innehållet från texter du tagit till dig

 • att identifiera vad som är det viktigaste i texten 
 • böcker, arbetsblad, sidor och applikationer på nätet

 • spel både digitalt och praktiskt

 

 

Du kommer att få visa dina kunskaper och bedömas utifrån:

 • din medverkan i att delta i dialoger och diskussioner 

 • din medverkan i att återge ordens betydelse och uttal

 • din medverkan i att återberätta innehållet ur texter

 • din medverkan i att ta ut det viktigaste ur texten för att lösa uppgiften

 • din medverkan i att hitta egna strategier för att ta till dig innehållet i texter

 • din medverkan i att hitta strategier för att bedöma trovärdigheten på texten

 • din medverkan i att använda sökmotorer på internet för att hitta information och fakta 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsa, förstå och reflektera över olika texter

Rubrik 1

E Nivå
C Nivå
A Nivå
Läsa
Du kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
Du kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
Du kan med flyt läsa texter från olika genrer.
Förståelse för texterna
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar du din förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Hämta och värdera information
Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Jämföra och beskriva
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
Använda strategier och verktyg
I arbetet med texterna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
I arbetet med texterna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet med texterna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.