Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A-typical vt-21

Skapad 2021-03-17 14:30 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbetsområde som handlar om skärmvanor. Fokus på förmågan att kommunicera i skrift och tal genom argumenterande text och muntlig framställning.
Grundskola 7 – 9 Engelska
The definiton of the word a-typical is something or someone unusual. We are watching the TV-series A-typical about Sam, a boy who doesn't fit into a strict norm and his ways of dealing with teenage life. When doing so we are listening, discussing and writing about the series.

Innehåll

 
 • Syfte
 • En
  Syfte  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 

 Konkretisering av målen - det här visar du när du....

 

 

 • När du diskuterar texter och olika frågeställningar inom temat visar du att du kan samtala och använda språkliga strategier som t ex omformuleringar och följdfrågor för att bidra till att kommunikationen fungerar.
 • När du skriver olika typer av texter visar du att du kan formulera dig på engelska, anpassa din text efter syfte och mottage.
 • När du bearbetar dina texter och dina muntliga framställningar mot större korrekthet visar du att kan förtydliga och variera dina texter och din muntliga framställning.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi ser TV-serien A-typical, diskutera frågor och ställer egna frågor till avsnitten som vi besvarar genom att återge innehåll och kommentera innehållet. 
 • Vi samlar på ord och uttryck från TV-serien .
 • Vi läser några olika texter med anknytning till TV-seriens tema. 
 • Vi tränar på att skriva utifrån TV-serien och vi tränar på att skriva resonerande texter samt en recension på engelska. Vi arbetar med sambandsord för att få sammanhang och flyt i våra texter. 
 • Vi bearbetar texter utifrån feedback. 
 • Vi tränar korrekthet genom att arbeta med grammatik utifrån individuella behov.

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas: 

 

 • Din förmåga att skriva olika typer av texter med sammanhang, språklig korrekthet och med anpassning till syfte. (kommentar i google classroom samt muntlig feedback som du återger i unikum)
 • Din förmåga att bearbeta dina texter mot större tydlighet, korrekthet och språklig variation. (kommentar i google classroom samt muntlig feedback)
 • Din förmåga att samtala  och diskutera på engelska. (matris)

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska muntlig interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet. Du ställer några frågor och ger samtalsstöd i form av hummanden eller nickningar.
Du använder dig av fungerande strategier för att samtalet ska flyta på. Du tar initiativ i samtalet, ställer frågor och kommenterar det som någon annan har sagt.
Du utvecklar och fördjupar samtalet med hjälp av välfungerande strategier. Du tar flera initiativ och dina frågor bidrar till att samtalet fördjupas och breddas.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din engelska är hackig och med många avbrott. Många ord saknas och svenska används.
Du talar bitvis med flyt. Du har förmåga att omformulera dig när du inte hittar ett ord.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt och vardagligt ordförråd .
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du har ett avancerat ordförråd och du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel. De grammatiska fel du gör är påverkade av svenskan.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: