👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En låt - tre instrument

Skapad 2021-03-17 15:40 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Musik
I den här uppgiften kommer du få möjlighet att spela hela TRE olika instrument. Vilka då kanske du undrar? De som är allra vanligast inom (västerländsk) populärmusik nämligen trumset, bas, och keyboard. Let's go!

Innehåll

Du kommer att arbeta med samtliga fyra instrument: trumset, bas, gitarr och piano.

Du kommer att öva på att spela ensam, i mindre grupper där alla spelar likadana instrument samt mindre grupper där ni spelar olika instrument.

När du spelar de olika instrumenten ska du öva din motorik, tajming, förmågan att spela med flyt samt öva på att lyssna och anpassa ditt spel med dina medmusiker.

Du kommer lära dig att spela en låt på samtliga fyra instrument.

Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid. Det är därför viktigt att du jobbar aktivt och visar att du deltar på lektionerna.

 

Trumset: spela olika trumkomp och att spela med flyt.

Bas: spela en basstämma, spela med tajming och byta toner med flyt.

Keyboard: spela ackord, melodistämma, spela med tajming och byta ackord med flyt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  C 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  C 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  A 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  A 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
En låt - tre instrument

Ej godkänd
E
C
A
SLAGVERK
Du kan nästan spela ett förenklat Rock- och popkomp med viss tajming.
Du spelar ett förenklat Rock- och popkomp med tajming.
Du spelar ett Rock- och popkomp i halvtempo med bra tajming eller ett Rock- och popkomp i originaltempo med ganska bra tajming.
Du spelar ett Rock- och popkomp i originaltempo med god tajming.
BASSTÄMMA
Du kan nästan spela låtens fyra bastoner med viss tajming.
Du kan spela några eller alla bastoner med viss tajming.
Du spelar alla toner med relativt god tajming.
Du spelar alla toner med god tajming.
ACKORD PÅ KEYBOARD
Du kan spela något/några ackord och behöver väldigt lång tid på dig när du ska byta.
Du kan byta mellan två av låtens fyra ackord och byter med gott flyt. Eller så spelar du tre eller alla fyra ackord men dina byten är hackiga och du behöver spela i ett väldigt långsamt tempo.
Du kan spela tre av låtens fyra ackord och byter med gott flyt. Eller så spelar du alla fyra ackord och dina byten är ibland hackiga.
Du kan spela låtens fyra ackord och byter med gott flyt. Du kan också spela med passande karaktär t. ex genom att spela ackorden på olika sätt eller genom att lägga till bastoner i vänster hand.
ANPASSA & LYSSNA
Du märker inte alls av om du spelar på rätt eller fel ställe tillsammans med andra. Tappar du bort dig behöver du alltid hjälp av lärare för att hitta tillbaka.
Du märker av om du hamnar fel gentemot gruppen men behöver hjälp för att hitta tillbaka in i spelet igen. Du märker också av om någon annan hamnar fel men säger ingenting om det när ni spelar.
Du märker av om du hamnar fel gentemot gruppen och väntar då på att rundan ska börja om. Oftast hittar du tillbaka in i spelat på egen hand. Märker du att något annat händer när ni spelar stannar du gruppen och ber alla börja om från början.
Du märker av om du hamnar fel gentemot gruppen och kan hoppa över ditt felsteg för att snabbt fortsätta på rätt ställe. Om något annat händer när ni spelar kan du stötta dina medmusiker eller stanna upp och be alla börja om från början.
TEKNIK & PASSANDE KARAKTÄR
Du tänker inte alls på att använda vissa fingrar när du spelar, att trycka ner strängen ordentligt för att få en tydlig ton osv.
Du försöker använda rätt teknik när du spelar samt övar på att t. ex spela på olika sätt (bas, keyboard) eller med bastoner i vänster hand (keyboard).
Du använder oftast rätt teknik på instrumenten och varierar ibland ditt spel på ett sätt som passar låtens olika partier.
Du spelar med rätt teknik på flera instrument och kan variera ditt spel på ett sätt som passar låtens olika partier.