👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Petter och hans 4 getter

Skapad 2021-03-17 15:43 i Vargungen Dibber Sverige AB
Förskola
Boken Petter och hans fyra getter handlar om fyra getter och en katt som bor med gubben Petter i en stuga. Getterna kallas Röd, Blå, Gul och Vit och har olika karaktärsdrag. De lever ett lugnt liv tills trollet Ludenben äter upp dem, men Petters katt Murre Svart och hans vän Sixten ordnar upp det för Petter och hans fyra getter.

Innehåll

Med hjälp av sagan Petter och hans 4 getter får barnen lära sig om naturvetenskap, matematik, språk, fantasi och normer och värden.

Genom att arbeta med boken på olika sätt som att läsa, använda oss av flanotavla, teckenstöd och spela teater får barnen hjälp att uppleva och förstå berättelsen.

Även i Petter och hans 4 getter handlar det om känslor. Petter blir ledsen när trollet äter upp getterna och de blir glada igen när katten Murre Svart räddar dem från trollet Ludenben. Det ger oss möjlighet att fortsätta prata om känslor.

Sagan innehåller matematik vilket hjälper barnen att utöka begrepp och förståelse för antal, rum, läge och riktning.

Vi får också möjlighet att jobba med färger då djuren har namn efter färg.

Genom sagan stimulerar vi barnens nyfikenhet och fantasi och förmåga att uttrycka sig i olika former såsom drama, bild, skapande, språk, kommunikation och musik.

Under projektets gång kommer vi vara lyhörda för barnens intresse och nyfikenhet och anpassa arbetet efter det.

Verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18