👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empati - Gungan Blå vt-21

Skapad 2021-03-17 15:58 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Empati: Förmågan att förstå andra personers känslor och sätta sig in i hur andra känner.

Under v.11-12 kommer vi arbeta med temat Empati

 

Avdelningens mål:

Att ge förutsättningar för alla barnen att utrycka sina känslor.

Att skapa möjligheter för barnen att utveckla sin empatiska förmåga.

Att vi som pedagoger hjälper barnen att sätta ord på sina känslor.

Aktivitet:

Eftersom vi har temat Barbafamiljen så kommer Barbafin på besök. Barabafin tycker om att ta hand om sig själv och andra och står för allas lika värde. Med henne kommer vi bland annat att rocka sockorna för alla lika värde och skapa hjärtan att hänga i vårat träd.

Vi kommer även använda oss ännu en gång av materialet ”Liten”. Vi har använt det materialet förr och eftersom barnen känner igen ”Liten” så tar vi med hen igen. ”Liten” är en liten figur som uttrycker sig i olika känslor. Vi kommer prata och visa bilder under samlingarna. 

Resultat:

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18