👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Åk 6 Vt 2021 "Reproduktion"

Skapad 2021-03-17 15:59 i Kärna skola Linköping
Grundskola 6 Biologi
Vad är det för skillnad på människor och fiskars sätt att föröka sig? Finns det någon likhet mellan fortplantningen hos däggdjur och fortplantningen hos växter? Vad är ett embryo? Det och mycket annat kommer du att få fundera över under det här arbetsområdet.

Innehåll

 

Det här ska du visa att du kan

Resonera kring olika typer av fortplantning samt var i naturen de förekommer till exempel fiskars, fåglars och däggdjurs fortplantning.

Namnge delar av mannens och kvinnans könsorgan samt delarnas uppgifter.

Förklara ett barns utveckling från äggcell/spermie till ett nyfött barn.

Kunna göra jämförelser mellan olika djurarters utveckling från befruktning till färdigutvecklad individ till exempel mellan fågel och däggdjur.

Använda relevanta begrepp till exempel inre och yttre befruktning, pollinering, embryo, foster, äggcell och spermie.

För att lära dig kommer du att

Diskutera med en kamrat, i liten grupp samt i helklass.

Lyssna aktivt och föra egna anteckningar vid genomgångar

Läsa texter och se på filmer kopplade till temat.

Du visar vad du kan när du:

Arbetar fokuserat på lektionerna

Deltar aktivt i diskussioner på lektionerna, både i helklass och i grupp.

Använder begrepp i dina resonemang, både skriftligt och muntligt.

Deltar i skriftliga och muntliga lektionsavstämningar och prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi åk 6 Vt 2021 "Reproduktion"

Reproduktion

F
E
C
A
Människans reproduktion
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du har grundläggande kunskaper om människans reproduktion. Du kan till exempel namnge några delar av det kvinnliga och manliga könsorganen samt dess funktioner. Du kan även nämna några steg i fostrets utveckling från embryo till färdigutvecklat spädbarn
Du har kunskaper om människans reproduktion. Du kan till exempel namnge flera delar av det kvinnliga och manliga könsorganen samt dess funktioner. Du kan även nämna stegen i fostrets utveckling från embryo till färdigutvecklat spädbarn.
Du har goda kunskaper om människans reproduktion. Du kan till exempel namnge delarna av det kvinnliga och manliga könsorganen samt dess funktioner på ett utvecklat sätt. Du kan även redogöra för fostrets utveckling från embryo till färdigutvecklat spädbarn
Biologiska jämförelser
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan på ett enkelt sätt förklara skillnader och likheter mellan olika befruktningar som till exempel inre och yttre befruktning. Du kan även ge något exempel på var i naturen de förekommer.
Du kan förklara skillnader och likheter mellan olika befruktningar som till exempel inre och yttre befruktning. Du kan även ge exempel på var i naturen de förekommer.
Du kan med säkerhet förklara skillnader och likheter mellan olika befruktningar som till exempel inre och yttre befruktning. Du kan även ge flera exempel på var i naturen de förekommer.
Biologiska begrepp
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har ännu ej visat detta.
Då du deltar i diskussioner eller formulerar dig skriftligt använder du dig av några begrepp kopplade till ämnet.
Då du deltar i diskussioner eller formulerar dig skriftligt använder du dig av begrepp kopplade till ämnet.
Då du deltar i diskussioner eller formulerar dig skriftligt använder du dig av relevanta begrepp kopplade till ämnet.
Använda information från olika källor
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har ännu ej visat detta.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Du kan till viss del välja ut relevant information och använda den i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Du kan välja ut och använda relevant informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar. Du sammanfogar och tolkar information fån några olika källor för ditt resonemang.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Du kan välja ut och använda relevant information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar. Du sammanfogar och tolkar information från fler olika källor för dina resonemang.
Samtala och diskutera
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du deltar i samtal och diskussioner med enstaka inlägg.
Du deltar i samtal och diskussioner med inlägg som för samtalet/diskussionen vidare dvs. ställer nya frågor, ger nya perspektiv.
Du deltar i samtal med inlägg som för samtalet/diskussionen vidare dvs. ställer nya frågor, ger nya perspektiv samt fördjupar och breddar diskussionerna (t.ex.Deltar i samtal och diskussioner med kopplar till andra företeelser)