👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 7 Alles Deutsch kap 3-4

Skapad 2021-03-17 19:31 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du lär dig att prata om fritidsintressen, familjemedlemmar och släktingar. Du lär dig böja verben haben och sein, samt övrig verbböjning.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

  • några yrken
  • ord för familjemedlemmar och släktingar
  • böja haben och sein 
  • böja några vanliga tyska verb
  • några uttryck för saker man kan göra på fritiden.

 

Så här kommer du att arbeta:

Övningar i boken
Lyssna på texter i boken
Muntliga dialoger och läsa texter högt
Lyssna på texter och hörövningar

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Genom att vara aktiv under lektionerna och delta i muntliga och skriftliga övningar kan du visa dina kunskaper.

Du kan också visa dina kunskaper i provet i slutet av kapitlet.

Matriser

M2
Tyska åk 7 Alles Deutsch kap 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordförråd
Du behöver öva mer på de nya orden vi lär oss.
Du hanterar de nya orden i kapitlet på en grundläggande nivå.
Du förstår och kan använda en hel del av orden vi arbetat med i kapitlet.
Du använder och förstår de flesta ord vi arbetat med i kapitlet.
Verbböjning
Böja haben och sein
Du behöver öva mer på att böja haben och sein.
Du hanterar haben och sein på en enkel nivå (du är säker på de vanligaste formerna ich, du, er, es, sie,) och det blir inte alltid korrekt.
Du hanterar haben och sein relativt väl.
Du hanterar haben och sein väl.
Verbböjning
Vanliga verb i presens
Du behöver öva mer på att böja vanliga verb i presens.
Du hanterar verbböjningen på en enkel nivå (du är säker på de vanligaste formerna ich, du, er, es, sie) och det blir inte alltid korrekt.
Du hanterar böjningen av vanliga verb relativt väl.
Du hanterar böjningen av vanliga verb väl.
Formulera sig i skrift
Du behöver öva mer på att formulera meningar på tyska.
Du kan formulera enkla meningar på tyska. Ibland blir ordföljden felaktig.
Du kan formulera varierade meningar på tyska, oftast med korrekt ordföljd.
Du kan formulera flera, varierade meningar på tyska med visst sammanhang och korrekt ordföljd.
Hörförståelse
Förstå talad tyska
Du behöver öva mer på att förstå talad tyska.
Du förstår huvudbudskapet i det som sägs men har svårare med detaljer.
Du förstår huvudbudskapet i det som sägs, och även en hel del detaljer.
Du förstår huvudbudskapet i det som sägs, och i princip alla detaljer.