Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - språk och kommunikation

Skapad 2021-03-18 07:53 i Hagåkers förskola Mölndals Stad
Vi planerar vårt nästa temaområde för vårterminen, vilket blir språk och kommunikation.
Förskola
Tema språk och kommunikation på Timotej

Innehåll

Varför?

Varför ska vi välja just detta innehåll?

På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.

 

Vad?

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

Vi vill bredda deras språkliga kompetenser genom att arbeta med bland annat meningsbyggnader och öka deras ordförråd. Uppmuntra till skriftspråket genom att arbeta med bokstäver på olika sätt. Då vi har en flerspråkig grupp arbetar vi med uttal och vi som pedagoger är språkliga förebilder.

 

Hur?

Metod

Vi arbetar i mindre grupper för att kunna synliggöra barnen och deras behov. Vi stöttar och utmanar barnen för att främja deras individuella utveckling. Vi planerar undervisningen på ett inspirerande, lärorikt och lekfullt sätt. Vi kommer bland annat arbeta mycket med materialet ”familjen Kippin”, det blir vårt fokus i början.  Vi vill att språket ska genomsyra hela vår verksamhet, detta gör vi bland annat genom att vi läser böcker, sjunger sånger och samtalar mycket med barnen.

 

Hur dokumenterar vi?

Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen. Detta publiceras sedan på Unikum i lärloggar samt individuella lärloggar.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: