Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitet på fritids, känslor

Skapad 2021-03-18 09:14 i Hagalundskolan Särskola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 – 6 Samhällskunskap
Tema känslor. Detta är en aktivitet på särskolans fritids. Vi kommer att prata, visa, beskriva och förstå olika känslor. Vi kommer att arbeta med detta genom drama, film, lek samt spel. Vi kommer att arbeta med detta i olika situationer som uppstår under skoldag samt under fritidshemstiden.

Innehåll

Aktivitet på särskolans fritidshem, tema känslor

 

Mål: Eleverna ska utveckla sin förståelse för olika känslouttryck.

Eleverna ska kunna tolka och uttrycka känslorna arg, glad, ledsen och rädd med hjälp av ord, tecken eller bilder.

 

Metod:

·       Drama – Jag spelar upp en kort teater med känslorna arg, glad, ledsen och rädd. Jag berättar för paprikan om hur det var på rasten. Jag blev rädd för en boll som kom flygande, sedan blev jag arg när jag förstod att de verkligen försökte träffa mig. Sedan blev jag ledsen när bollen träffade mig i ansiktet. Då kom kompisar fram och stöttade och tröstade, så jag blev glad igen.

·       Musikvideo – Alla känslor är okey. 3 minuter. Rockig barnsång som tar upp de olika känslorna på ett tydligt och roligt sätt. https://www.youtube.com/watch?v=qiNSX-sIRUs

         Spel – Memory. Para ihop känslorna, arg, glad, ledsen och rädd. Våra elever som är läskunniga parar ihop en widgitbild som visar ett ansiktsuttryck med den känslan med rätt ord (översta paret i bilden nedan). Våra elever som inte är läskunniga parar ihop två likadana bilder. På varje bild finns ett ansikte som visar känslan, samt tecknet från ritade tecken och känslan skriven i text (nedersta paret i bilden nedan).

 

 

Känslobussen - En elev står och väntar på bussen, under tiden får hen välja en känsla (kolla bilden nedan). Sedan ska eleven stiga på bussen med den valda känslan och klasskompisarna som sitter på bussen ska gissa vilken känslan är.  Sedan ska en annan elev välja känsla och kliva på bussen med den känslan. Alla elever ska kliva på bussen, i vår elevgrupp med fem elever hinner alla prova att kliva på med alla känslorna. 

Undervisning och arbetsformer: 

 • Drama
 • Arbete i par och alla
 • Spel
 • Lek
 • Musik 
 • Digitalt
 • Anpassningar
 • Teckenstöd

 

Syfte:

Eleverna ska genom kommunikationen utveckla sin identitet, tolka och uttrycka sina känslor samt förstå hur andra känner och tänker. Våra elever har och behöver ha olika sätt att uttrycka sig, till exempel med tal och/eller tecken, visa med ansiktsuttryck och/eller kroppsspråk. Anpassningarna är gjorda för att alla eleverna ska kunna delta, samt utveckla förståelse för sina och andras känslor utifrån sina förkunskaper och möjligheter. 

Koppling till Läroplanen: Lgr11 kapitel 4, Fritidshemmet (Grundskolan och särskolan har samma läroplan för fritidshemmet)

I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: