👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia världskrigen

Skapad 2021-03-18 10:14 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Detta är en mall för hur vi kan ha en gemensam struktur för planeringar på IVAS.
Grundskola 7 – 9 Historia
Första och andra världskriget har påverkat oss och påverkat hur världen ser ut idag men vad hände egentligen?

Innehåll

Vad?

Vi kommer gå igenom varför det blev krig, vad som hände mellan krigen

 

Varför?

För att få en insikt om att det förflutna påverkar vår syn på nutiden och att nutiden har påverkats av vad som har hänt. Ge kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften

Hur?

Här beskriver vi hur vi ska gå tillväga när vi checkar in och ut från arbetsområdet, d.v.s. om det kommer det att bygga på föreläsningar, utforskande samtal, debatter, diskussioner, inlämningar, examinationer o.s.v.

 

Var?

Vilken sal? Kommer avvikelser att ske (bibliotek, studiebesök etc.)?

 

Vilka?

Helklass? Halvklass? Kombination av hel- och halvklass? Andra klasser eller årskurser?

 

Vad behöver vi?

Här listas vilket material elever förväntas ha redo. Är det något extra att tänka på vid något tillfälle? 

 

När?

Här anger vi tidsramar. I vissa kurser kan säkert exakta tidsangivelser ske på lektionsnivå, men i de flesta kurser är det mer naturligt att ange veckor och ungefärliga tidsramar. I Google Classroom sker den kontinuerliga, mer exakta informationen om examinationer, inlämningar, redovisningar m.m. Om vi blir för detaljerade med tidsangivelser i Unikum, riskerar vi att skapa förvirring, eftersom vi då måste vara ytterst noggranna med att justera informationen i planeringarna som är utlagda i Unikum, så att den stämmer med det praktiska arbetet och lektionsplaneringarna i klassrummet/GC.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  C 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Historia världskrigen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Hi
Historia världskrigen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1