Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck Europa

Skapad 2021-03-18 11:25 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 5 – 6 Geografi
Nu ska vi bege oss ut i Europa. Hur ser det ut? Vad skiljer de olika länderna åt? Vad är speciellt för varje land? Vilka naturtyper finns det i Europa? Frågorna är förhoppningsvis många och när detta arbetsområde är avslutat vet du mycket mer om vår världsdel Europa.

Innehåll

Lärandemål

Du ska ha kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer och du ska kunna orientera dig på kartan.

Du ska kunna dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska du ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

Du ska veta hur fördelningen av Europas befolkning ser ut och kunna ge  exempel på naturresurser. 

Undervisningens innehåll

Under lektionerna ska vi:

 • se på film om olika länder, bland annat Geografens testamente.
 • läsa och arbeta med faktatexter.
 • arbeta med kartor och geografiska begrepp.
 • fördjupa dina kunskaper om ett eller flera  Europeiska länder samt skriva en beskrivande och berättande text om landet. 
 • muntligt redovisa "ditt land".
 • delta i gemensamma genomgångar, enskilt arbete och arbete i grupp.

 

Begrepp

Du kommer att göra egna begreppslistor (vad begreppet betyder och sätta begreppet i en mening)

Bedömning och återkoppling

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa och inhämta information i böcker, texter och andra källor, t.ex. internet, film
 • namnge Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • tolka kartor och dess symboler.
 • kritiskt granska olika källor
 • samla in fakta, göra presentation och muntligt kunna redovisa "ditt land".

 

Du får återkoppling under tiden. 

Test i namngeografi, viktiga geografiska begrepp inom olika områden.

Prov efter vissa arbetsområden

 

Matriser

Ge
Geografi - Europa, vad kan du?

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket mer än godtagbara kunskaper
Kartkunskap
länder, huvudstäder, hav/vatten, bergskedjor, öar
Du har förmåga att placera ut ett fåtal av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut flera av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut de flesta av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Klimat/Väder
Klimattyper i Europa, utbredning och utmärkande drag.
Du har förmåga att beskriva och placera ut ett fåtal klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut flera klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut alla klimattyper i Europa.
Befolkning
Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva några konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva konsekvenserna av fördelningen.
Natur- och kulturlandskap
De olika natur-/kultur landskapen i Europa.
Du känner till ett fåtal naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för någon av dem. Du kan även placera ut någon av dem på en karta.
Du känner till flera naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för flera av dem. Du kan även placera ut några av dem på en karta.
Du känner till de olika natur-typerna som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för dem. Du kan även placera ut de olika naturtyperna på en karta.
Ord och begrepp
Ämnesspecifika ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du känner till ett fåtal geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Jämföra länder
Använda kartor/ tabeller/texter för att tolka/ värdera/jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett fungerande sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt jämföra länder med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: