👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution & olika livsmiljöer

Skapad 2021-03-18 11:49 i Slestadsskolan Linköping
Grundskola 6 Biologi
Från det att tiden på jorden startade har det utvecklats många olika djur och växter. Dessa har fått anpassa sig till olika livsmiljöer för att kunna överleva. Du kommer att få kunskaper om bland annat Charles Darwin och hans upptäckter och vilken betydelse hans forskning har för hur vi ser på livets utvecklingen på jorden idag.

Innehåll

Inledning:

Om du går ut i naturen ser du växter, djur och insekter i olika former och färger. I luften sprids dofter och fåglar kvittrar. Vi är vana vid hur naturen ser ut och tänker kanske inte alltid på allt liv som finns där. Det kan vara svårt att tänka sig jorden utan träd, buskar, gräs, fåglar, fiskar och fjärilar. Har du någon gång funderat på hur det såg ut på jorden innan det fanns liv här? 

 

Innehåll:

Vi ska ta reda på:

  • hur livet uppkom på jorden samt dess kronologiska ordning. 
  • vem Charles Darwin var och hans teorier, samt andra biologers kända upptäckter.
  • hur kända biologers upptäckter har påverkat vår syn på olika arters uppkomst och utveckling. 
  • jordens klimatzoner
  • förstå och använda dig av information från olika medier kopplade till området. Du ska till till exempel kunna göra enkla jämförelser mellan arters anpassningar till deras olika livsmiljöer. 

 

Arbetssätt:

Vi ska arbeta med detta genom att:

  • läsa texter & svara på instuderingsfrågor
  • se film, samtala och diskutera frågor kring filmen
  • växla mellan enskilt, i par, i grupp och i helklass
  • skriva ner viktiga begrepp

 

Bedömning:

Bedömning sker genom ett skriftligt prov och en redovisning i tvärgrupper om en upptäckt som har betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Matriser

Bi
Evolution & olika livsmiljöer

F
E
C
A
Livets utveckling
Djurarters släktskap
Du når ännu inte målen, men är på god väg framåt!
Du har grundläggande kunskaper om hur livet har utvecklats på vår jord genom viktiga händelser i utvecklingen. Du beskriver minst tre steg i livets utveckling.
Du har goda kunskaper om hur livet har utvecklats på vår jord genom viktiga händelser i utvecklingen. Du beskriver minst fem steg i livets utveckling i dess kronologiska ordning.
Livets utveckling
Organismers anpassningar till olika livsmiljöer
Du når ännu inte målen, men är på god väg framåt!
Du kan förklara hur något djur eller någon växt har anpassat sin kropp till miljön och ge exempel.
Du kan förklara hur arter, djur eller växter har anpassat sin kropp till miljön och andra levande organismer. Du kan förklara varför det är så och ge flera exempel.
Du kan förklara hur minst två olika arter, djur eller växter, har anpassat sin kropp till miljön och andra levande organismer. Du kan förklara varför det är så och ge flera exempel. Du kan dessutom visa att du förstår att om någon förutsättning ändrats kunde utvecklingen ha sett annorlunda ut.
Naturvetenskapliga upptäckter
Olika biologers upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Du når ännu inte målen, men är på god väg framåt!
Du kan berätta om Charles Darwin och hans forsknings betydelse för arters utveckling.
Du kan berätta om Charles Darwin och hans forsknings betydelse för arters utveckling. Du kan dessutom berätta om en annan biologs upptäckt och dess betydelse för arters utveckling.
Naturvetenskapliga källor
Söka och använda information från olika källor i text och diskussioner
Du når ännu inte målen, men är på god väg framåt!
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då minst en källa och för enkla resonemang. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa en text och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa en text och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då flera källor och för välutvecklade resonemang. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa en text och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Människan och naturen
Du når ännu inte målen, men är på god väg framåt!
Du kan beskriva och ge exempel på hur människan är beroende av naturen.
Du kan beskriva och ge flera exempel på hur människan är beroende av naturen. Du kan dessutom beskriva och ge exempel på hur något djur eller någon växt är beroende av människan och naturen.
Du kan beskriva och ge flera exempel på hur människan är beroende av naturen och varför det är så. Du kan dessutom beskriva och ge flera exempel på hur djur och växter är beroende av människan och naturen och varför det är så.
Jordens klimatzoner
Du når ännu inte målen, men är på god väg framåt!
Du kan namnge de olika klimatzonerna. Du kan dessutom förklara vad minst tre av de innebär.
Du kan namnge de olika klimatzonerna och förklara vad de innebär.
Du kan namnge de olika klimatzonerna och förklara vad de innebär. Du kan dessutom beskriva vart i världen de olika zonerna finns.
Biologiska begrepp
Beskriver och ger exempel av biologiska begrepp inom sammanhanget.
Du når ännu inte målen, men är på god väg framåt!
Du kan beskriva grundläggande om vad till exempel orden ekologi och evolution betyder. Eller använder andra begrepp såsom naturligt urval & mutation.
Du kan beskriva vad orden betyder. Du kan även förklara varför det är viktigt att känna till minst två av begreppen.
Du kan beskriva och förklara vad ekologi och evolution är och du kan förklara några ekologiska sammanhang i din närhet. Du kan också förklara hur evolutionen ändrat människan eller något djur.