👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema-Bild, historia och svenska. Resonera om historiska bilder

Skapad 2021-03-18 16:12 i Björkhagsskolan Falun
Grundskola F
Eleverna ska i mindre grupper föra resonemang om innehåll, funktion och uttryck i historiska bilder. Varför det finns likheter och skillnader i olika historiska händelser, personer och tidsperioder. Eleverna ska också kunna ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.

Innehåll

Eleverna ska i mindre grupper resonera runt historiska bilder där ni ska kunna resonera om innehåll, funktion och uttryck i de olika historiska bilderna från olika tider och kulturer. Ni ska kunna göra egna kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i världen. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då resonemang om källornas användbarhet. Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett fungerande sätt. Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.