Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Les vêtements

Skapad 2021-03-18 16:54 i Österbyskolan Östhammar
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I det här kapitel kommer eleverna att lära sig att beskriva en klädstil.

Innehåll

Kap. 3AB i Chez Nous 2.

I kapitlet "Les vêtements" kommer eleverna att lära sig :

- Färgerna på franska : de ska lära sig vad de betyder, hur stavas dem, att känna igen dem i hörförståelse övningar, att uttala dem i muntliga övningar.

- Namn på kläder : de ska lära sig vad de betyder, hur stavas dem, att känna igen dem i hörförståelse övningar, att uttala dem i muntliga övningar.

- Grammatik :  Eleverna kommer att lära sig nya grammatiska begrepp (Substantiv i bestämd och obestämd form i singular och plural, verbet "porter" som betyder "att ha på sig", adjektivets böjning och placering)

- Läs och hörförståelse : Elever kommer att träna dessa färdigheter tack vare övningar

- Skriftligt uttryck : Elever ska göra en skriftlig beskrivning. 

- Elever ska köra en övning där de ska leta efter kläder på franska webbsidor. 

Matriser

M2
Les vêtements

A
C
E
Ordförråd
Eleven känner orden från kapitlet (färger och kläder). Hen kan stava orden rätt.
Eleven känner majoriteten av orden från kapitlet (färger och kläder). Hen kan skriva dem begripligt även om det finns stavfel.
Eleven kan koppla ihop ordförrådet på franska med en bild eller svensk översättningen.
Grammatik
Eleven kan använda bestämda och obestämda artiklar i singular eller plural, kan placera adjektivet och böja det utan hjälpmedel.
Eleven kan använda bestämda och obestämda artiklar i singular eller plural, kan placera adjektivet och böja det med några stavfel som hindrar inte begriplighet och utan hjälpmedel.
Eleven kan använda bestämda och obestämda artiklar i singular eller plural och har förstått hur placerar man adjektivet och böjar man det men hen behöver hjälpmedel.
Förstå tal
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Välja och använda material : webbsida
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär från en fransk webbsida på ett relevant och effektivt sätt och använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär från en fransk webbsida på ett relevant sätt och använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär från en fransk webbsida och med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: