Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2021-03-19 09:04 i Tallbodaskolorna Linköping
Grundskola 4 – 6 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden för att mellan år 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. Vi ska lära oss om den här tiden och hur Sverige förändrades.

Innehåll

Du kommer få lära dig saker om: 

 • Du ska kunna beskriva orsaker och konsekvenser av Stockholms blodbad.
 •  Du ska kunna berätta om Gustav Vasa och hur han fick makten som kung i Sverige.
 •  Kunna berätta om några viktiga händelser under Gustav Vasas tid som kung.
 • Kunna resonera om hur Sverige förändrades under Vasatiden. I dina resonemang så ska du förklara orsaker till och konsekvensen av förändringen. 
 • Kunna förklara vad reformationen var och vilka konsekvenser den fick.
 • Hur det var att leva i Sverige under Vasatiden.
 • Kunna förklara och använda dig av de begrepp som vi har arbetat med under arbetsområdet.

 

Du kommer att lära dig genom att:

Genomgångar, diskussioner, begreppsträning, läsa faktatexter, titta på historiska filmer/serier samt arbeta enskilt/parvis och i mindre grupper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vasatiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder som är…
Jag berättar grundläggande Gustav Vasa i stora drag och med viss hjälp redogör jag för någon händelse och berättar hur Sverige förändrades under Vasatiden.
Jag berättar utvecklat Gustav Vasa med egna ord. Enkelt men med någon fakta och något begrepp redogör jag för någon händelse och berättar hur Sverige förändrades under Vasatiden.
Jag berättar mycket utvecklat om Gustav Vasa med egna ord. Med flera fakta och begrepp redogör jag för händelser och berättar hur Sverige förändrades under Vasatiden.
Samtala och diskutera
för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar som är…
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor om Vasatiden, förändringar och hur människor levde då.
Jag deltar enkelt och använder till viss del underbyggda resonemang samtal och diskussioner genom att svara på enkla konkreta frågor om Vasatiden, förändringar och hur människor levde då.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor och följd-frågor om Vasatiden, förändringar och hur människor levde då. Jag bidrar med egna funderingar på orsaker och konsekvenser
Likheter och olikheter, källkritik
tolkar och visar på spår av historien i vår tid, om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder och för då resonemang som är…
Jag berättar enkelt om spår av historien i vår tid och gör enkla reflektioner och jämförelser med stöd. Jag berättar om att olika källor kan berätta olika fakta.
Jag berättar om spår av historien i vår tid, reflekterar och gör jämförelser. Jag berättar om hur olika källor kan berätta olika fakta och ger något exempel.
Jag berättar om spår av historien i vår tid, reflekterar och jämförelser. Jag berättar om hur olika källor kan berätta olika fakta, ger exempel och motiverar mina åsikter utifrån fakta.
Begreppsförmåga
Begreppsförmåga Använder sig av de ämnesspecifika begrepp som ingår i arbetsområdet i resonemang om den aktuella tidsepoken samt de förändringar som sker i Sverige under Vasatiden.
Jag kan förklara några begrepp och använda dem i rätt sammanhang. Jag kan använda begreppen på ett enkelt sätt i mina resonemang.
Jag kan förklara de flesta begrepp och använda dem i rätt sammanhang. Jag kan använda mig av begreppen i mina egna förklaringar av historien på ett utvecklat sätt. Detta fördjupar eller breddar mina egna resonemang.
Jag kan förklara samtliga begrepp och använda dem i rätt sammanhang. Jag kan använda mig av begreppen i mina egna förklaringar av historien på ett välutvecklat sätt. Detta fördjupar och breddar mina egna resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: