Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7ABC Eine Person beschreiben

Skapad 2021-03-19 09:40 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Under detta moment får eleverna lära sig tyska ord och fraser man behöver för att kunna beskriva en persons utseende och klädsel. Momentet avslutas med en muntlig personbeskrivning.

Innehåll

Här finns planeringen för momentet. Övrigt material finns i Google Classroom.

Matriser

M2
MB Tyska Tala/Samtala

F
E
C
A
Ordförråd
Ditt ordförråd är begränsat men räcker för att göra dig förstådd i enkla sammanhang.
Ditt ordförråd är ganska varierat och räcker för att göra dig förstådd i olika sammanhang.
Ditt ordförråd är varierat. Du använder ord och fraser som passar den aktuella uppgiften.
Innehåll
Innehållet är lite tunt.
Du uttrycker dig enkelt, kortfattat och till viss del sammanhängande.
Du uttrycker dig utförligt, relativt sammanhängande och budskapet går fram.
Grammatik
Det går att förstå vad som sägs även om det finns en hel del fel.
Några grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen.
Du använder flera grammatiska strukturer på ett korrekt sätt.
Flyt
Det finns ett visst flyt även om det märks att det fattas ord och uttryck.
Det flyter på bra även om det ibland blir pauser och talaren letar ord.
Du har ett bra flyt med få pauser och det låter säkert. Meningarna är långa och hänger ihop.
Uttal
Det går att förstå ditt uttal även om man får anstränga sig lite.
Det är lätt att förstå ditt uttal även om det blir lite inslag av andra språkmelodier.
Det är lätt att förstå ditt uttal och det låter som målspråket i både melodi och uttal.
Samtala
Du deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen.
Du deltar aktivt i samtal. Du ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Du deltar mycket aktivt i samtal. Du både ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Strategier (t ex gester och frågor)
Du använder någon strategi vid behov.
Du använder några strategier vid behov.
Du använder strategier vid behov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: