Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färger och färglära

Skapad 2021-03-19 09:49 i Skogsbackens Förskola Fristående förskolor
Förskola
VI upplever att många barn saknar kunskap om de olika färgerna och dess nyanser och vad som händer när man blandar dom. Därför vill vi introducera färgerna på ett inspirerande sätt och få barnen att utforska dess möjligheter till skapande och lek.

Innehåll

 

INNEHÅLL / MÅL:

Barnen ska ges möjlighet att få grundläggande kunskaper kring färglära som de sedan kan bygga vidare på. Vårt mål är att arbeta med olika typer av färger, målningstekniker och verktyg.

 

SYFTE

Då vi märkt att barnen gärna vill måla i ateljén med t ex vattenfärg och det ofta blir oplanerat och utan struktur, vill vi utmana och locka barnen att våga prova andra sätt att måla på. Genom konkreta upplevelser, egna erfarenheter och samtal kring färger vill vi att de utvecklar tron på sig själva.

Barnen övar också på sin finmotorik med att hålla i en pensel samt använda sig av rätt mängd färg. Samtidigt ges de möjlighet att utmanas i sortering, form, storlek, teknik, språkträning och matematik.

Genom att veta var material finns, hur de fungerar, vilka verktyg som behövs och kännedom hur man avslutar en aktivitet utvecklar barnen tillit till den egna förmågan.

 

GENOMFÖRANDE:

Varje dag på förskolan diskuterar vi och samtalar ofta om färger t ex på kläder, på maten vi äter och på leksaker.

Vi vill ge barnen möjlighet att på ett lekfullt sätt och i lugn och ro utforska färgerna, en i taget. Vi börjar med primärfärgerna röd, gul och blå för att sedan utforska vad som händer när de blandas med varandra och den erfarenheten leder förhoppningsvis till att utforska sekundärfärgerna. Vad händer om vi blandar in vit respektive svart färg, vilka nyanser blir det?

Barnen kommer att få göra en egen färg-bok med de olika färgerna.

Vi ska användas oss av litteratur, ramsor och sånger och tecken som stöd.

Vi kan gå färgpromenader inomhus och i närområdet och ”samla” in färg.

 

DOKUMENTATION:

Vi dokumenterar genom att barnen får göra en egen färgbok, visa teckningar på dokumentationsväggen och på Unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: