Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Silvermås innan lunch

Skapad 2021-03-19 09:46 i Rödluvans förskola Svedala
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Silvermås innan lunch

Innehåll

Hattstugan- Rödluvans  planeringsmall för undervisning

 

 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Språk genom sagoläsning, genom sång med önskesånger/sångväska/sångburkar/sångkort/rörelsesånger. Motorik genom rörelsesångerna.

 

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 •  intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

För att få barngruppen samlad innan det är dags för lunchen. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Som en kort samling. Att vi sitter i en ring på mattan. Helst varje dag.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För de yngsta barnen 1-3år.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Katarina och Maria

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Att språket ska utvecklas och deras motorik samt att de ska våga prata inför grupp genom att lyfta upp sina önskesånger.

 • Reflektion efter undervisningstillfället 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: