👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luna v. 12-14 2021

Skapad 2021-03-19 09:57 i 093451 Förskolan Vidar Stockholm Norrmalm
Förskola
Alfabetet och de yngsta

Innehåll

Inför undervisningstillfället

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Utifrån barnens visade intresse för alfabetet, abc sången, ljud och symboler vill vi fortsätta introducera barnen för en bokstav i taget. Vi introducerar bokstaven F och göra dem bekanta med den, hur den ser ut i stor, liten och TAKK-tecken, hur den låter muntligt och med qr-kod, något som börjar på bokstaven som man kan sjunga och eller ramsa, lägger ner bild på barn som börjar på bokstav, känna hur stora F känns, även smaka och lukta på något som börjar på bokstaven. Räkna vart i alfabetet bokstaven är. Om det finns experiment ska vi göra det också - Fukt: en fuktad trasa i en burk att känna på. Flyga pappersflygplanplan. Vi vill tilltala så många sinnen som möjligt. Allt ska finnas för barnen att upptäcka i en alfabetslåda. Innehållet kommer att bytas ut vartefter vi bekantar sig med nya bokstäver.  

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Målet är att barnen ska bli nyfikna på och bekanta sig med en bokstav. Barnen utvecklar förmåga att känna igen bokstaven och dess ljud och får möjlighet att göra associationer. Detta för att hjälpa barnen att knyta an ny kunskap till kunskap de redan har eller genom att göra nya associationer. Vi ser också att arbetet är språkstimulerande.  

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Vi ska sitta i lekrummet vid vår bokhylla med tre barn i taget och låta dem öppna och titta i lådan. Samtidigt pratar vi om det vi ser och gör. Experiment droppa vatten med en pippet i en skål. Lådan finns tillgänglig i två veckor. Innehållet i varje låda ska fotograferas av så att vi kan sätta upp det på väggen. Ipad måste finnas till hands för QR-kod.

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

 

Vad är det här? - pekar på materialet

 

Under processen, exempel på fråga: vad förstår du så här långt? 

Hur låter bokstaven? - pekar på de fysiska bokstäverna. 

 

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

Vad börjar på (Bokstaven)? Pröva att visa två saker: en på F och en På E. Att vi väljer en på F är för att det redan är ett välkänt och objekt från lådan innan. 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18