Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter aktiviteter - skridskor och isvett

Skapad 2021-03-19 10:27 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Ge färdigheter i skridsko och isvett
Grundsärskola 4 – 9 Motorik Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. 


Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet samt att få röra sig i olika fysiska sammanhang. 

Undervisningen

Under ett par lektioner på vårterminen kommer vi att prova på olika aktiviteter utomhus och inomhus, så som skridskor. Vi kommer också vara utomhus och åka pulka när vädret tillåter. Vi ska även testa på att tända en eld och laga varm choklad på stormkök.  

Vi tränar också på olika nödsituationer som kan uppstå på isen. Eleverna får träna på att kasta ut den "förlängda armen" och rädda varandra, de får även öva på att åla ifall de trillar i vattnet. 

Vi avslutar med att göra ett quiz om livräddning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  IDH
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-9
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  1-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  IDH  1-6
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap. Ämnesspecifika begrepp
  IDH  1-6
 • Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras och genomföras.
  IDH  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  IDH  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  IDH  7-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under oika årstider. Allemansrättens grunder
  MOT  4-6
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9
 • Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
  IDH  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
  IDH  E 6
 • Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
  IDH  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra och planera olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö och bidrar till att anpassa aktiviteterna till olika förhållanden och allemansrättens regler.
  IDH  E 9
 • Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid vatten under olika årstider.
  IDH  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: