Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusvecka - Kultur

Skapad 2021-03-19 10:42 i Filuren Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Tillsammans besöker vi de länder som finns representerade på vår avdelning. Vi lär oss mer om landet utifrån kulturen, såsom dans, musik, klädsel, mat, djur och språk. Vi tar hjälp av barnen och vårdnadshavare för att på ett lustfyllt sätt få uppleva kulturen i samtliga länder!

Innehåll

Undervisningsplanering

Kultur - Vart är vi på väg och varför?

Vad ska läras ut?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

- sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald /…/

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

Vi vill att barnen får möjlighet att:

-         ta del av de kulturer som finns representerade på vår förskola

-         utvidga sina kunskaper om andra kulturer men också sin egen

-         stärkas i sin kulturella identitet  

-         öka sin förståelse för olikheter i världen och bland oss människor

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi kommer resa iväg tillsammans via ett "flygplan", varje dag besöker vi två/tre länder. Vi kommer även besöka olika städer i Sverige.

Alla barn på Filuren får ett eget pass och går igenom en passkontroll för att komma på flygplanet. Där möts de av flygvärdinnor och piloten (pedagogerna). Flygvärdinnorna går igenom säkerhetsrutinerna på flyget och sedan lyfter vi!

Genom projektorn landar vi i ett främmande land. Vart är vi? Vad ser vi? Hur säger man hej i detta land? Hur klär sig människorna? Vad lyssnar de på för musik? Hur dansar de? Vad äter de? Vilka djur lever i detta land? Vi undersöker dessa frågor genom bilder och filmer, och tittar även på kartan och landets flagga. 

För varje land vi landar i så kommer vi ställa frågor till barnen, kanske kan något av barnen hjälpa oss med hur man säger hej på indiska eller kunna berätta om en maträtt vi visar upp.

Vi pedagoger kommer även vara involverade på andra sätt, såsom att klä oss i olika kulturella kläder som pedagogerna har utifrån sitt eget ursprung/kultur, men även genom att våra vårdnadshavare bidrar med olika saker som vi pedagoger kan visa upp. 


Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Den viktigaste reflektionen kommer att ske under tiden som vi är tillsammans och upplever de nya platserna. Vi dokumenterar barnens tankar och funderingar med hjälp av bilder, filmer och anteckningar. Det samlade materialet ligger sedan till grund för återkoppling tillsammans med barnen.

Under tiden resorna pågår så kommer en av pedagogerna skriva ner barnens kommentarer och frågor. Vi samtalar med barnen under resorna men även efteråt och förmodligen resten av dagen så kommer fler frågor väckas till liv. Vi samtalar med barnen under våra dagliga samlingar (klassisk samling samt mötet vid matbordet) om vart vi rest, vad som hände, vad barnen såg och fick uppleva osv.


För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Barnen på Bamse, Katten och Vargen. 

 

Av vem? 
Arbetslaget på Månen gör en grovplanering för fokusveckan. Pedagogerna på varje avdelning ansvarar för undervisningen. Alla avdelningar utgår från ett bildspel på projektorn som Diana har skapat utifrån vad pedagogerna på Filuren tillsammans diskuterat under grovplaneringen för fokusveckan. 

 

Vad är målet med undervisningen?

Målet är att vi med den gemensamma utgångspunkten som är Sverige också får ta del av andra kulturer. Att vi i relation till den svenska kulturen blir nyfikna på andra kulturer och tar del av dessa på många olika sätt. Att de samtal som lyfts under veckan får leva vidare och bli en del av vår vardag tillsammans på förskolan.

Att barnen får vidga sina vyer och bli medvetna om världen och olikheter, samt att barnen ska känna glädje och stolthet i deras kulturella ursprung. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: