Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeten Matematik

Skapad 2021-03-19 11:26 i Stenhamra förskola Ekerö
Förskola
Genom medvetna val i vår undervisning ge alla barn de bästa villkoren till lärande som ger dem bättre förutsättningar och verktyg till att utvecklas till självständiga och nyfikna individer.

Innehåll

Förmågor att utveckla:

 • lärstrategier
 • uthållighet
 • förmågor till lärande

 

Kunskaper att utveckla:

• känna igen siffror och benämna dem
• kunna räkna till 20
• känna igen former och benämna dem
• använda matematiska metoder
• visa förståelse för räkneprinciperna

Barnet ska efter detta självständigt:

känna igen siffrorna 1-20 och benämna dem
• kunna räkna till...
• känna igen former och benämna dem
• känna igen och benämna siffror
• visa förståelse för räkneprinciper
• spela spel
• lägga pussel
• lägga pärlplatta efter mönster

Arbetsmetoder/undervisning pedagogerna:

 • grit
 • uthållighet
 • utmana barnen vidare
 • scaffolding

 

Barnen kommer att få på olika sätt arbeta med:

• olika utmaningar
• leta former
• sortering, antal, färg, form..
• sortera utifrån, lång-kort, under-över, bakom-framför, antal....
• spela spel
• pussel
• sant/falskt
• Blue Bots/ programmering
• räknesånger, fingerramsor
• addition/subtraktion
• antalsuppfattning
• mönster
• pärlplattor
• skapande

Konkretiserade mål:

Vad ska barnen lära sig utveckla och förstå, förmå?

 • använda matematik på egen hand i vardagen
 • föra enkla matematiska resonemang
 • klara enkla matematiska problem
 • använda på egen hand läges-, storlek-, antalsbegrepp
 • utveckla matematiska lärstrategier och förmågor till lärande
 • självständighet
 • förståelse för eget lärande
 • ta hjälp av varandra
 • uthållighet

 

Uppföljning-analys:

Metakognitiva frågor:

 • Vad tänkte du i början?-Vad tänker du nu?
 • Vilka metoder/strategier använde du/ni?
 • Hur har din tanke påverkats?
 • Vem påverkade dig?
 • Vad lärde du dig?
 • Kan du lära av något misstag?
 • Vad kan du ta med till nästa gång

 

 • Vad fungerar bra och varför?
 • Vad grundar du ditt antagande på?
 • Vilka aktiviter har ni gjort?
 • Vilken förändring har ni sett i barngruppen utifrån aktiviteten?

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18

Matriser

matematiska förmågor

Rubrik 1

Visar intesse
Visar viss förståelse
Visar förståelse
Visar förmåga
Taluppfattning
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Ramsräknar till 5 Känner igen om det är fler, färre, lika många, i mängd upp till 4 Uppskattar större/mindre Parar ihop två saker från olika mängd Känner igen siffrorna 1-5
Rams räknar till 20 Rams räknar nedåt till 5 Delar mäng i lika delar Pek räknar upp till 10 Bedömer fler/färre/lika många upp till 10 Fortsätter räknandet från 3 Parar samman siffra och antal upp till 5 Adderar upp till 5 Subtraherar upp till 5 Känner igen mönster Känner igen siffrorna 1-10
Rams räknar till 30 Rams räknar nedåt från 10 Uppskattar antal i mindre mängd utan att pek räkna Skiljer mellan antlal, storlek, och läge(fem myror..) Fortsätter räknandet från 9 Väljer rätt siffra från 10 Skriver 1-9 Adderar upp till 10 Subtraherar upp till 10 Kommunicerar och resonerar om mönster Känner igen och kan benämna 1-20
Rams räknar över 50 Räknar nedåt från 20 Uppskattar tal upp till 11 Parar samman antal-siffra upp till 100 Skriver siffror 1-30 Adderar tal som 13+3 Subtraherar tal som 14-2
Problemlösning och matematikglädje
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Använder spontant tal i lekar Tolkar tecken och symboler Löser enkla vardagsnära problem med hjälp av andra och /eller material Sorterar på uppmaning och ibland spontant saker utifrån läge, storlek och antal
Använder matematiska metoder. Använder vissa begrepp som större, mindre, lika många, lägesbegrepp och antal i lekar Bidrar med ideér vid gemensamma problemlösningar Bidrar med ideér vid konstruktion av matematiksagor Kan med hjälp använda läges- sorterings-, antalsbegrepp Bedömer tillsammans med andra rimligheten på enklare problem
Använder sig spontant och tillsammans med andra av matematik i vardagen exempelvis i lek För i dialog med andra enkla matematiska resonemang om problem och problemlösning Konstruerar egna enklare matematiksagor Använder vissa läges-, storleks-, antalsbegrepp Bedömer i dialog rimligheten i lösningar på enklare problem
Använder sig på egen hand av matematik i vardagen och i lekar För enkla matematiska resonemang om problem och problemlösning Konstruerar egna matematiksagor Använder på egen hand läges-, storleks-, antalsbegrepp Bedömer på egen hand rimligheten i lösningar på enklare problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: