Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Religion - Kristendom (Åk 2)

Skapad 2021-03-19 11:43 i Nykils skola Linköping
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap SO (år 1-3)
I arbetsområdet kristendom kommer du att få lära dig att det finns olika religioner och vi arbetar just nu med kristendom. Du kommer lära dig om viktiga berättelser från bibeln, högtider (jul och påsk), kristnas symbol och vad kristnas heliga byggnad heter samt hur den ser ut. Du ska också utveckla förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Re SO
SO - Religion - Kristendom (Åk 2)

Kristendomens symbol
Eleven kan namnge och rita en kristen symbol.
Kristen högtid
Eleven kan ge exempel på en kristen högtid.
Berättelser från bibeln (jul)
Eleven kan återge delar av berättelsen från bibeln när Jesus föddes.
Berättelser från bibeln (påsk)
Eleven kan återge delar av berättelsen från bibeln när Jesus dog på korset och sedan uppstod.
Platser för religionsutövning
Eleven kan namnge kristnas heliga byggnad och beskriva hur den ser ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: