👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1, vt 21

Skapad 2021-03-19 11:43 i Vällsjöskolan Härryda
Matematik i klass 1 utifrån läromedlet "Favoritmatematik".
Grundskola 1 Matematik
Matematik finns överallt omkring oss och det kommer vi fortsätta att utforska. Under våren kommer du att träna på de två räknesätten addition och subtraktion med utökat talområde 0-20. Vi kommer att lära oss mer om tal, mönster, former, linjer, mätning och programmering. Välkommen att fortsätta resan in i den spännande matematikens värld!

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

Centralt innehåll - Vad?

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och
  användas för att ange antal och ordning.
 • Räknesätten addition och subtraktion, deras egenskaper och samband.
 • Addition med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
 • Subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Mätning av tid. Klockan, hel och halv timme. 
 • Grundläggande geometriska objekt och egenskaper hos dessa.
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Mäta med egna mått och enheten centimeter.
 • Punkt, linje och sträcka.
 • Symmetri.
 • Tiotal 10, 20, 30…till 100.
 • Jämna och udda tal.
 • Ental och tiotal.
 • Talen 0-100.
 • Loop och slinga.
 • Symboler i instruktioner.
 • Talföljd, mönster och regel.
 • Sannolikhet.

 

Arbetssätt - Hur?

Du kommer att få

 • Färdighetsträna i matematikboken Favorit matematik 1B.
 • Arbeta laborativt med konkret material, enskilt och tillsammans med andra.
 • Diskutera och resonera matematik.
 • Spela spel samt använda Ipad och träna matematik via Vektor, Skolplus och NOMP.
 • Titta på "Programmera mera" och träna på att programmera.

 

Bedömning:

Du visar dina kunskaper genom att; 

 • Du kan dela upp tal och vet hur tal kan användas för att ange antal och ordning.
 • Du använder matematiska begrepp och metoder på ett fungerande sätt.
 • Du löser enklare problem med lämpliga strategier.
 • Du använder likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Du kan beskriva och samtala om begrepp och tillvägagångssätt på ett i huvudsak
  fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra
  matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3