👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Ljud och ljus åk 7

Skapad 2021-03-19 11:53 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F Fysik
I årskurs 7 kommer vi att arbeta med två olika arbetsområden: Ljud och ljus Rörelse och kraft

Innehåll

Vad ska vi göra?

I kapitel 3 kommer du lära dig:

• hur ljud uppstår och breder ut sig

• principer för hur ljud skapas i olika musikinstrument

• om ljudets egenskaper, till exempel skillnaden mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner

• hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverka hälsan

• om historiska och nutida upptäckter och vilken betydelse de haft för utvecklingen

I kapitel 5.4 kommer du lära dig om ljus och färger:

• att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger

• att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor, där endast våglängden skiljer dem åt

• varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan helt ofarlig

• resonera och argumentera kring hur den ökade digitaliseringen påverkar samhället och våra levnadsvillkor idag och i framtiden

• beskriva och förklara hur människans aktiviteter påverkat jordens ozonskikt

I kapitel 6 kommer du lära dig:

Att räkna ut medelhastighet

Att det är en förändring i kraft som skapar rörelser

Att identifiera olika slags krafter, t.ex. gravitationskraft och friktionskraft

Hur vi kan använda mätinstrument för att mäta t.ex. sträcka, hastighet, tid och kraft

Använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen

Samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och kraft

Varför ska vi göra det? 

För att ge dig förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om ljud och buller, elektromagnetisk strålning, trafiksäkerhet, samhälle och miljö. 
  • Beskriva och förklara begrepp när det gäller fenomenen ljud, ljus och färger, likformig och accelererad rörelse, gravitationskraft, tyngdpunkt, friktion och fritt fall.
  • Planera, genomföra och utvärdera vetenskapliga undersökningar

Hur ska ni bedömas?

Bedömningen sker kontinuerligt genom din delaktighet i diskussioner i klassrummet, observation av hur du genomför och dokumenterar laborationer, samt genom skriftliga och muntliga förhör och redovisningar

Bedömningsuppgifter:

Testa dig själv 3.1, 3.2 och 3.3: Lämnas in i Teams

Finalen, sidan 95-97. Lämnas in i Teams

Test Ljud (kap 3): Begrepp och frågor från studi.se

Prov Ljus (kap 5.4): Prov på kapitel 5.4 som handlar om ljus och färge

Testa dig själv 6.1 och 6.2: Lämnas in i Teams

Perspektiv: s. 190-191. Diskussion i klassrummet

Prov vecka 12, kapitel 6.1, 6.2 + fritt fall/kaströrelse

Laborationer: Ni kommer att få göra laborationer där ni dokumenterar och utvärderar ert arbete skriftligt.

Vad är det vi bedömer?

Bedömningen har sin utgångspunkt från följande tre förmågor i kursplanen i Fysik för grundskolans senare år:

Kunskaper och användning av begrepp, modeller, teorier.

Dina kunskaper om ljud, ljus, kraft och rörelse och hur du visar detta

Hur väl du använder av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Diskutera och ta ställning

Hur du samtalar om och diskuterar frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (bade skriftligt och muntligt).

Hur du skiljer fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden

Planera och undersöka

Hur du använder utrustning och hur du genomför undersökningar

Hur du jämför resultaten med frågeställningarna och drar slutsatser

Hur du redovisar och dokumenterar dina undersökningar

 

Matriser

Fy
Fysik Åk 7

Kunskaper och användning av begrepp, modeller, teorier.

E
C
A
Testa dig själv och Finalen (Kap 3)
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om energi om ljud och ljus visar det genom att GE EXEMPEL OCH BESKRIVA dessa med VISS ANVÄNDNING av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du använder fysikaliska modeller på ett I HUVUDSAK fungerande sätt för att BESKRIVA och ge exempel.
Du har GODA kunskaper om ljud och ljus och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND inom dessa med RELATIVT BRA användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du använder fysikaliska modeller på ett GANSKA VÄL fungerande sätt för att FÖRKLARA och visa på samband.
Du har MYCKET GODA kunskaper om ljud och ljus och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND med BRA användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du använder fysikaliska modeller på ett VÄL fungerande sätt för att FÖRKLARA OCH GENARELISERA kring ljud och ljus.
Begreppstest Kap 3
Endast E-nivå
Som ovan
Prov kap 5.4
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Testa dig själv kap 6
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om rörelse och kraft visar det genom att GE EXEMPEL OCH BESKRIVA dessa med VISS ANVÄNDNING av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du använder fysikaliska modeller på ett I HUVUDSAK fungerande sätt för att BESKRIVA och ge exempel.
Du har GODA kunskaper rörelse och kraft och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND inom dessa med RELATIVT BRA användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du använder fysikaliska modeller på ett GANSKA VÄL fungerande sätt för att FÖRKLARA och visa på samband.
Du har MYCKET GODA kunskaper om rörelse och kraft och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND med BRA användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du använder fysikaliska modeller på ett VÄL fungerande sätt för att FÖRKLARA OCH GENARELISERA kring ljud och ljus.
Prov kap 6
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Övrigt
Om du visat förmågan på annat sätt. T.ex. i samtal/diskussion under lektioner och/eller läxor. (OBS denna kanske inte fylls i)
Som ovan
Som ovan
Som ovan

Diskutera och ta ställning

E
C
A
Testa dig själv och finalen
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer fakta från värderingar Du formulerar ställningstaganden med ENKLA motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer fakta från värderingar Du formulerar ställningstaganden med UTVECKLADE motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer fakta från värderingar Du formulerar ställningstaganden med VÄLUTVECKLADE motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Faktaarbete
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Prov kap 6
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Perspektiv kap 6
Diskussion i klassen
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Övrigt
Om du visat förmågan på annat sätt. T.ex. i samtal/diskussion under lektioner och/eller läxor. (OBS denna kanske inte fylls i)

Planera och undersöka

E
C
A
Ljudlabb
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ENKLA slutsatser med VISS koppling till fysikaliska modeller och teorier. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och RELATIVT FUNGERANDE sätt.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då UTVECKLADE slutsatser med relativt RELATIVT GOD koppling till fysikaliska modeller och teorier. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, LÄMPLIGT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då VÄLUTVECKLADE slutsatser med GOD koppling till fysikaliska modeller och teorier. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, LÄMPLIGT, FUNGERANDE OCH EFFEKTIVT sätt.
Laboration: Krafter och fritt kall
Som ovan
Som ovan
Som ovan
Ljudlabb redovisning
Du dokumenterar dina undersökningar på ett ENKELT SÄTT, med hjälp av t.ex. rapporter, tabeller och bilder.
Du dokumenterar dina undersökningar på ett UTVECKLAT SÄTT, med hjälp av t.ex. rapporter, tabeller och bilder
Du dokumenterar dina undersökningar på ett VÄLUTVECKLAT SÄTT, med hjälp av t.ex. rapporter, tabeller och bilder
Labbredovisning Krafter och fritt fall
Som ovan
Som ovan
Som ovan