👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2021-03-19 11:54 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Vi läser för barnen i mindre grupper varje dag. Det blir även spontana lässtunder med enskilda barn om barnen väljer det. Det finns en variation på material, ibland läser vi i böcker och vi har Poly Glutt ( Digital bok) och Flanosagor.

Innehåll

Vi presenterar litteraturen på ett inbjudande sätt. Barnen kan gå tillbaka till böckerna vi har läst och själv läsa  eller tillsammans med en vuxen. Litteratur som knyter an till våra projekt och prioriterade mål ställer vi fram på en speciell plats. När det går lånar vi böcker på biblioteket för att få en variation på urvalet. 

Vi bearbetar sagorna genom att samtala kring innehållet både under läsningen och efteråt. Vi tänker också att barnen bearbetar berättelserna genom att rita efteråt vad de minns från boken.

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18