Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteracy - skapa film

Skapad 2021-03-19 12:20 i Gyabo förskola Eslöv
Förskola
Berättande genom olika estetiska uttrycksformer, så som film, drama och skapande.

Innehåll

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg


Bakgrund och Syfte:

 

Barnen har i tidigare undervisning skapat figurer till sina berättelser. Dessa figurer har fått liv genom lekar i olika sammanhang. Vi ser att barnen visar intresse för skriftspråk kopplat till figurerna. Vi ser också att några av barnen visar intresse och delger varandra erfarenheter av Pokémonkort där Pokémonfigurernas egenskaper presenteras i skriftspråk. Vi har också sett att barnen mestadels använt penna och papper när de skriver, nu vill vi att barnen ska möta andra sätt att forma skriftspråk.

Figurkorten de tidigare skapat använder barnen bla till att spela Pokémon och leka olika lekar med. Vi vill ge barnen möjlighet att fortsätta med detta genom att de får chans att utrycka sig i olika estetiska former. 

 

 

Mål:

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig mer om att skapa film och dramatisera sin lek.
Vi vill ge barnen ökad kunskap om litteracy och berättande.
Vi vill göra barnen nyfikna på och utveckla samspel och glädje.

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

Här fyller du i vilka aktiviteter kopplade till planeringen

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)?
Film med hjälp av bla green screen.

Dramatisera deras berättelser och lekar.
Rekvisita/material till deras filmer och dramatiseringar.


Hur ska vi göra(form)?
Filma Pokémonfilmer i greenscreen enskilt

Dramatisera i mindre grupper.

skapa rekvisita/material som behövs.

 

Vem/vilka(aktörer)?
grodor (-16) och fiskar (-15).

 

Var(ute-inne-rum-plats)?

Gul och i närmiljön.

 

När?

Vecka 12 och framåt.
Fm och när tillfälle ges. 

 

Varför?

Barnens intresse ligger som grund till detta, vilket vi tror ger ett ökat lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: