👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EQ

Skapad 2021-03-19 13:20 i Furulunds skola F-6 Partille
En LPP över ämnet EQ (emotionell-/känslomässig intelligens). som omfattar åldrarna förskoleklass till årskurs tre.
Grundskola F
Livskunskap (EQ betyder emotionell intelligens/känslomässig intelligens).

Innehåll

EQ handlar om: 

 • att prata om och uppfatta egna och andras känslor.
 • att ge eleverna verktyg i konflikthantering.
 • bygga upp deras självkänsla och självkännedom.
 • trygghet i jaget, familjen, gruppen.
 • fungera väl socialt i skolsammanhang. 

Vad ska du lära dig (mål):

I EQ-undervisningen strävar vi efter att alla elever ska utveckla sin förmåga att:

 • Lättare kunna förstå och uttrycka sina egna och andras känslor
 • Läsa av sociala situationer
 • Skapa goda relationer
 • Kunna se saker från flera perspektiv
 • Lära sig att ta initiativ
 • Kunna hantera och lösa konflikter

Viktiga begrepp inom området:

namn för olika känslor, konflikt,  konflikthantering, komplimang, lika, olika, vänskap, rättvisa, kompisar, 

Hur ska du lära dig (undervisning):

 • Genomgång av lärare
 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Dramatisera
 • Måla och rita
 • Se på film
 • Högläsning
 • Diskussioner 
 • Värderingsövningar

Hur visar du att du lärt dig (bedömning):

I EQ-undervisningen görs ingen bedömning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -