Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige

Skapad 2021-03-19 13:20 i Östergårdsskolan Halmstad
Sverige åk 4
Grundskola 4 Geografi
Under närmaste veckorna kommer vi arbeta med Sverige, kartan och Sveriges naturresurser. Du bor i Sverige, men vad vet du egentligen om vårt land?

Innehåll

Undervisning

Vi kommer läsa olika texter, arbeta med kartor och söka information på internet. Vi kommer diskutera olika begrepp och dess betydelse. Vi kommer träna namngeografi på olika sätt, digitalt genom seterra.com/skolplus.se samt med kartövningar kopplat till Atlas.

 

I undervisningen kommer vi titta på serien Geografens testamente - Sverige.

-  De stora sjöarna (Introduktion, Vid sjön)

-  De stora slätterna (Den odlade marken)

-  De djupa skogarna (I skogen)

- Den långa kusten & öar (Kusten och havet)

- De höga fjällen (I fjällen, Vid älven)

- De stora städerna & De tusentals öarna (I staden)

 

Bedömning: Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige - matris

På väg mot godtagbara kunskaper
Godkänd nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Analysera samspel mellan människa och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt konsekvenser för människan. # Livsmiljöer i Sverige (kust, stad, skog, fjäll) #Istidens påverkan #Sveriges klimat och årstider
Göra geografiska analyser
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett fungerande sätt. #Olika tematiska kartor #Använda en kartbok
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi # Landskap #Hav, sjöar, öar, städer, berg, fjäll
Geografiska ord och begrepp
Du förstår och kan använda geografiska begrepp som tex. klimat, naturtyp, högland/lågland, naturresurs, fjäll, slätt, älv, kust, skärgård.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: