👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiden efter -45 2021

Skapad 2021-03-19 14:40 i Almåsskolan Mölndals Stad
Politiska, strukturella och kulturella förändringar i världen efter 1945 och dess följder för dagens samhälle.
Grundskola 9 Historia
Världshistorien efter 1945 och hur den har påverkat dagens värld.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Tiden efter 1945

F
E
C
A
Faktakunskaper
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper om viktiga historiska händelser som inträffat efter 1945, viktiga historiska personer och skeenden. Ex på detta är konflikter under kalla kriget, samhällsförändringar och politiska förändringar och maktstrukturer.
Du har visat att du har grundläggande kunskaper om viktiga historiska händelser som inträffat efter 1945, viktiga historiska personer och skeenden. Ex på detta är konflikter under kalla kriget, samhällsförändringar och politiska förändringar och maktstrukturer.
Du har visat att du har goda kunskaper om viktiga historiska händelser som inträffat efter 1945, viktiga historiska personer och skeenden. Ex på detta är konflikter under kalla kriget, samhällsförändringar och politiska förändringar och maktstrukturer.
Du har visat att du har mycket goda kunskaper om viktiga historiska händelser som inträffat efter 1945, viktiga historiska personer och skeenden. Ex på detta är konflikter under kalla kriget, samhällsförändringar och politiska förändringar och maktstrukturer.
Analysförmåga
Du behöver stöd för att beskriva orsaker och följer, förklara och visa på samband, växla mellan olika perspektiv, se likheter och skillnader samt för- och nackdelar.
Du visar att du kan beskriva orsaker och följer, förklara och visa på samband, växla mellan olika perspektiv, se likheter och skillnader samt för- och nackdelar på en grundläggande nivå.
Du visar att du kan beskriva orsaker och följer, förklara och visa på samband, växla mellan olika perspektiv, se likheter och skillnader samt för- och nackdelar på en utvecklad nivå.
Du visar att du kan beskriva orsaker och följer, förklara och visa på samband, växla mellan olika perspektiv, se likheter och skillnader samt för- och nackdelar på en väl utvecklad nivå.
Egen reflektion
Du behöver stöd i att kunna tolka och värdera, reflektera kring olika frågor samt arbeta fram lösningar.
Du har på ett grundläggande sätt visat att du kan tolka och värdera, reflektera kring olika frågor samt arbeta fram lösningar.
Du har på ett utvecklat sätt visat att du kan tolka och värdera, reflektera kring olika frågor samt arbeta fram lösningar.
Du har på ett väl utvecklat sätt visat att du kan tolka och värdera, reflektera kring olika frågor samt arbeta fram lösningar.