Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska Alles Deutsch 7 kap 7

Skapad 2021-03-19 14:45 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du lär dig att beskriva din bostad och orten du bor på. Du lär dig också att fråga efter vägen och beskriva vägen till olika platser i en stad.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

  • Beskriva vägen och fråga efter vägen
  • Beskriva ditt hus och din hemort
  • Böja några verb med omljud i presens 

Så här kommer du att arbeta:

  • Övningar i boken
  • Lyssna på texter i boken
  • Muntliga dialoger och läsa texter högt
  • Lyssna på texter och hörövningar

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

  • Genom att vara aktiv under lektionerna och delta i muntliga och skriftliga övningar kan du visa dina kunskaper.
  • Du kan också visa dina kunskaper i provet i slutet av kapitlet.

Planerad tidsåtgång: Cirka 4 veckor

 

 

Matriser

M2
Tyska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordförråd
Du behöver öva mer på de nya orden vi lärt oss.
Du hanterar de nya orden i kapitlet på en grundläggande nivå.
Du förstår och kan använda en hel del av orden vi arbetat med i kapitlet.
Du använder och förstår de flesta ord vi arbetat med i kapitlet.
Beskriva din ort och ditt hem
Du behöver öva mer på att formulera meningar som beskriver din hemort och ditt hem.
Du kan formulera enkla meningar som beskriver din hemort och ditt hem. Ibland blir grammatiken och/eller ordföljden felaktig.
Du kan formulera varierade meningar som beskriver din hemort och ditt hem, oftast med korrekt grammatik och ordföljd.
Du kan formulera flera, varierade meningar på tyska med visst sammanhang som beskriver din hemort och ditt hem. Du använder korrekt grammatik och ordföljd.
Fråga efter vägen och ge vägbeskrivning
Du behöver öva mer på att fråga efter vägen och ge vägbeskrivningar.
Du kan fråga efter vägen och ge enkla vägbeskrivningar.
Du kan fråga efter vägen på olika sätt, och ge vägbeskrivningar på flera sätt.
Du kan fråga efter vägen på olika sätt och ge varierade och korrekta vägbeskrivningar.
verbböjning
Du behöver öva mer på att böja verben.
Du hanterar verbböjningen på en enkel nivå, du kan de vanligaste formerna.
Du hanterar verbböjningen på ett tillfredsställande sätt.
Du hanterar verbböjningen mycket bra och i princip felfritt.
Hörförståelse
Förstå talad tyska
Du behöver öva mer på att förstå talad tyska.
Du förstår huvudbudskapet i det du hör, men har svårare med detaljer.
Du förstår huvudbudskapet i det du hör, och även en hel del detaljer.
Du förstår huvudbudskapet i det du hör, och i princip alla detaljer.
Läsförståelse
Förstå tysk text
Du behöver öva mer på att förstå skriven tyska.
Du förstår huvudbudskapet i det du läser, men har svårare med detaljer.
Du förstår huvudbudskapet i det du läser, och även en hel del detaljer.
Du förstår huvudbudskapet i det du läser, och i princip alla detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: