👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stall och käpphästar

Skapad 2021-03-19 15:34 i Grycksboskolan Falun
Grundskola F – 6
Genom återbruk göra käpphästar och göra ett stall tillsammans med kompisarna.

Innehåll

 

 

 

 Lärmål:

Ge eleverna insikt i att de själva genom återvinning, enkla material och verktyg kan skapa egna leksaker.

Utveckla sitt intresse till en lek som inkluderar fler på fritids. 

 

 

 Planering av utvärdering:

Observation under aktivitet och lek.

"Tummen" efter aktivitet.

Samtal med eleverna kring vilka färdigheter som tränas.

 

 

Undervisning:

Material och verktyg presenteras.

Tillsammans skapar eleverna käpphästar.

Samtal under skapandeprocessen, fördjupade kunskaper genom personals och elevers erfarenhets- och kunskapsutbyte inom området. 

Skapa lektillfällen tillsammans, uppförande av egna hopp- och dressyrbanor, inspirera och utveckla leken vidare genom att tillföra och tillsammans tillverka mer lekmaterial inom området.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -