👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema påsk

Skapad 2021-03-19 15:43 i Gnarps skola Nordanstig
Ett temaområde kring påsken som behandlar högtiden ur kristendomens perspektiv samt våra övriga traditioner. Här ingår alltifrån SO med religionskunskap till SV där eleverna skriver berättelser, bild med påskpyssel och engelska där eleverna får träna ord förknippade med påsken.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3) Bild Engelska
Ett temaområde kring ämnena SO, SV, Bild och Engelska. Syftet med arbetsområdet är att ge eleverna kunskap om påsken som kristen högtid och våra traditioner kring påsk. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt att läsa och analysera texter för olika syften. Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material i form av påskpyssel. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska med påsken som tema.

Innehåll

Utökad beskrivning av syfte med arbetsområdet inom ämnet SO: 

Att utveckla kunskap om religionen kristendom.
• Att utveckla förmåga att reflektera över olika identiteter och hur kristna personer kan leva och uttrycka sin tro.
• Att utveckla begreppslig förmåga genom att analysera innebörden av centrala begrepp inom religionen.
• Att belysa hur kristendomen har påverkat det svenska samhället förr och idag.
• Att återge en del av en berättelse inom kristendomen och ur Bibeln.
• Att utveckla kunskaper om den viktigaste personen inom religionen kristendomen.
• Att visa hur kristendomen har påverkat vilka traditioner som finns i samhället.

 

Begrepp: kristendom, kristen, högtid, skärtorsdag, långfredag, påskafton, påskdagen, Annandag påsk, Dymmel-onsdagen, påskkärringar, Blåkulla, återuppstå, ägg, kärring, ris, hare, afton, lov, Blåmåndag, Fettisdag, Betlehem, firas till minne av, Nazareth, snickarfamilj, jude, folk, romare, Guds rike, botade, lärjungar, påsk, Jerusalem, befria, prästerna, måltiden, greps, lida, förlåtelse, begravdes, uppstod från döden, påskdagen, besegrat, återvände, Kristihimmelsfärdsdagen, Guds Ande, spred sig, helgdag.

Innehåll och arbetssätt:

Läsa fakta om påsken.

Skriva nyckelord.

Svara på frågor om texten.

Träna ord och begrepp som hör till påsken i påskhäftet. 

Träna engelska påskord genom att spela bingo. 

Se på filmen "Årets högtider och traditioner - våren".

Läsa berättelser ur bibeln som handlar om den kristna högtiden påsk i SO-häftet. 

Kunna återge berättelsen om Jesus i SO-häftet. 

Skapa påskpyssel med olika material. 

 

Bedömning: 

Din förmåga att

kunna förstå och svara på frågor om fakta från texter som du läser. 

kunna samtala om elevnära livsfrågor

kunna ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen.

kunna återge delar av innehållet i berättelsen om Jesus död och återuppståndelse.

kunna skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material i form av påskpyssel.

kunna formulera dig i tal och skrift med några vanliga ord på engelska inom temat påsken.

 

Examination: 
Vi avslutar temat med att göra en Kahoot där du får visa vad du lärt dig under dessa två veckor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3