Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningsartikel -Notis på bosniska

Skapad 2021-03-19 16:21 i Modersmålsundervisning GR Linköping
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vist är det roligt att läsa tidningars korta artiklar på sitt modersmål. Vi ska ta ett steg till och skriva egna artiklar

Innehåll

Mål:

Du ska vidga dina kunskaper i språket bosniska genom att läsa korta tidningsartiklar och bekanta dig med en dagstidning från Bosnien och Hercegovina. 

Din förmåga:  att tillägna dig ett officiellt språk, samt din förmåga att göra jämförelse mellan svensk  Corren och bosnisk tidning.

Du ska utveckla ditt sått att uttrycka dig med ett mer varierat språk och med bättre språkriktigheter.

Arbetssätt

Introduktion:

Vi läser en notis på svenska och repeterar: notis är en kort nyhetsartikel som berättar om en aktuellt händelse. Notis kännetecknar ofta två mindre spalter - kolumner, huvudrubrik och brödtext. Temat (vad har hänt) av berättelse står i huvudrubriken, men brödtext svarar på frågor: NÄR, VAR, Vem, Varför och Konsekvenser

Vi läser en notis på bosniska och hittar nya ord eller uttrycks form.

Individuell läsning av notis och fördjupning, svara på frågor: vad har hänt, var, när, vem eller vilka deltar, varför och vad hände sedan konsekvenser.

Eget arbete - skriva en notis med egna ord

Presentera sitt arbete

Vi sammanfattar tillsammans: stil och form av notisen är detsamma.vi använder nya ord i sitt arbete och upptäcker nya grammatiska regler i skrivandet

 

Bedömning

 

Din förmåga till:

läsförståelse, användning av nya ord i egna meningar, egen produktion -  Notis på bosniska, och språkriktighet och eget omdöme

 

Tidsplan:

1. Introduktion

2.Läsning och repetera

3.Fördjupning genom individuell läsning 

4.Skriva och presentera

    

 

Uppgifter

 • Notis - kratki clanak, artikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Kunskapskrav
 • Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  E 9
 • Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  C 9
 • Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: