👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Somaliska

Skapad 2021-03-19 16:46 i Modersmålsenheten GR Linköping
Grundskola 3 – 4 Modersmål
Den som behärskar sitt modersmål har lättare att lära sig ett nytt språk. Det är viktigt att utveckla sitt modersmål samtidigt som man lär sig nya språk och nya kunskaper. Här får du tillfälle att utveckla din somaliska genom att läsa, skriva och tala ditt modersmål.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

 • Läsa och tolka olika texter med olika genrer(sagor, berättelser, fakta texter)
 • Bearbeta lästa texter muntligt.
 • Delta i samtal och diskussioner
 • Skriva enkla texter med tydlig handling.
 • Bearbeta lästa texter i skriftligt form

Arbetet sker tematisk genom teman som lästräning, vädret, kläder, djur, skolbegrepp, kroppen.

Hur  kommer vi att arbeta?

 1. Arbeta i läroboken där du får arbeta med att:
 • lära dig nya ord och begrepp
 • läsa olika texter 
 • träna på läsförståelse
 • skriva och svara på frågor

     2. Vi kommer att ha läsläxa:

 • Du får en läsläxa i veckan som du får träna på hemma. Läs högt för någon vuxen!
 • Läsa högt enskilt eller grupp för läraren.

      3. Vi kommer att jobba med olika teman där du får:

 • lära dig nya ord och begrepp
 • beskriva vädret eller kläderna du har på dig
 • använda dig av fraser som har med de olika teman.

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att :

 • Läsa elevnära och åldersanpassade texter med flyt och hur du använder lässtrategier för att förstå olika texter.
 • lära dig nya ord och begrepp.
 • Förstå och svara på frågor som är vanligt förekommande i texter som är anpassade för åldern.
 • göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll på ett sätt som visar att du förstår vad de handlar om
 • delta i samtal och diskussioner

Du kommer att kunna visa dina förmågor:

 • att läsa texter i grupp eller enskilt för läraren.
 • delta i samtal och diskussioner vid genomgång och vid läsning i grupp/ enskilt
 • att läsa och svara på frågor till texter i arbetsboken
 • efter teman får du möjlighet att visa det du har lärt dig genom test, muntligt/skriftligt
 • kunna ta till dig instruktioner både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6