Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassikern - förnuft, känsla och realism

Skapad 2021-03-20 11:16 i Länna skola Norrtälje
Litteraturhistoria
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad är en klassiker inom litteraturen egentligen? Vad får en berättelse att överleva? Hur påverkades författarna av den tid de levde i? På vilket sätt har den äldre litteraturen påverkat modern tid? Det är frågor vi kommer att arbeta med under resterande del av terminen. Fokus är läsförståelse, diskussion och eget kreativt skapande.

Innehåll

Tidsperiod:

Vecka 12-23

 

Ämnesspecifika förmågor i fokus:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Genomförande/Undervisning/Metod: 

Vi tittar på bilder, filmsnuttar och läser både olika versioner och texter kopplade till de olika epokerna upplysningen, romantiken och realismen. Du kommer även att få korta föreläsningar om de olika epokerna där du gör kunskapscheck för att repetera det vi har gått igenom. 

Målet är att du ska kunna redogöra vad som är typiskt för upplysningen, romantiken och realismen. 

 

Redovisning: 

Du redovisar din läsning genom boksamtal/lästester och eget skrivande - vi kommer tillsammans att bestämma hur ni redovisar er läsning (elevmedverkan)

Du ska skriva en modern berättelse till en av de böcker som du har läst innehållande gestaltningar

Du ska skriva ett författarporträtt om en av "våra författare" eller egen vald författare

Du ska skapa en modern filmtrailer som baseras på en av de böcker som du har läst – där användning av ett digitalt verktyg är ett måste

 

 

Uppgifter

 • Robinsonad bearbetad 16 april

 • Robinsonad torsdagen den 15 april

Matriser

Sv
Klassikern - litteraturhistoria

Ej visat
Kunskapskrav motsvarande E-kvalitet
Kunskapskrav motsvarande C-kvalitet
Kunskapskrav motsvarande A-nivå
Läsa med flyt
 • Sv
. Ej visat
Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
 • Sv
Ej visat
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv
Verket & upphovsmannen
Ej visat
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
 • Sv
Ej visat
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Ej visat
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Ej visat
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
 • Sv
Ej visat
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv
 • Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: