Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och Så styrs Sverige

Skapad 2021-03-20 11:28 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Så styrs Sverige; kommun, landsting, riksdagen, partier och ideologier.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi läser om demokrati och diktatur, lär oss begrepp, lär oss om hur Sverige styrs från kommunalnivå till riksnivå (riksdagen och regeringen). Du får lära dig mer om partier, ideologier och hur riksdagen fattar beslut som t.ex. kan påverka dig i skolan.

Innehåll

Förmågor från kursplanen

* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

* redogör för Riksdagens, regeringens, landstingets och kommunens olika uppdrag.

* redogör för riksdagspartierna och deras partiledare.

* analyserar och förklarar varför det behövs olika partier och åsikter för att en demokrati ska kunna fungera.

* beskriver hur du och andra svenska medborgare kan påverka samhällsutvecklingen i vårt land. Hur kan du göra om du vill ändra på något som du tycker är dåligt?

 

Vi diskuterar frågeställningar som:

Varför är demokrati bättre än diktatur?
Vad betyder Riksdag och regering?
Vilka partier är med i riksdagen?
Varför är det viktigt är rösta?
Vad kan du göra om du tycker att något i samhället är fel och behöver ändras?

 

 

 

 

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap

Når ej kraven för E
E
C
A
Samhällsstrukturer
Kunskaper om samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällsstrukturer
Undersöka och beskriva samband inom och mellan strukturer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp och modeller
Använda begrepp och modeller
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Demokratiska värden och processer
Kunskaper om demokratiska värden och processer
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: