👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen åk 6

Skapad 2021-03-20 17:55 i Vessigebroskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 6 Biologi
Vi lär oss om några av kroppens viktiga organ, var de sitter och vad de har för funktion. Vi diskuterar också vad som händer i kroppen under puberteten.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

När du har uppnått målen inom detta temat så kan du:

 • berätta om några av organen i kroppen, hur de ser ut, var de sitter och vilken funktion de har
 • berätta om vad kroppen behöver för att må bra
 • berätta om vad som händer i kroppen under puberteten

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer ovanstående mål på följande sätt:

 • observationer av ditt arbete
 • ditt deltagande i diskussioner
 • skriftliga bedömningsuppgifter under arbetets gång

Undervisning och arbetsformer

 • läsa faktatexter
 • titta på filmer
 • arbeta med instuderingsuppgifter
 • diskutera, i par, i mindre grupp och i helklass

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6