Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattendrag kust och hav

Skapad 2021-03-21 08:36 i Vollsjö skola Sjöbo
en planering eleverna och vi vuxna arbetat fram tillsammans
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Vi har gemensamt gjort en planering över vad vi vill lära oss om vattendrag kust och hav

Innehåll

Klassplanering Kust och hav

 

Vad vill vi veta?

 • Bästa fiskevattnet i Skåne?-

 • Sveriges största sjö?

 • Hur många sjöar finns det i Sverige?

 • Vilka djur lever i svenska sjöar, åar?

 • Vilka växter finns i svenska sjöar?

 • Hur många hav finns det?

 • Världens största hav?

 • Världens största sjö?

 • Fiskar i haven

 • Växter i haven

 • Vad är korallrev?

 • Hur många hav har bräckt vatten?

 • Vad är Marianergraven?

 • Hur hittar man vatten i öknen?

 • Har saltvatten fler atomer än vanligt sötvatten?Vad behöver vi mer lära oss? ( enligt lärarna)

 • vad är bäck, å, älv, flod?

 • Kunna berätta om vattnets egenskaper

 • Känna till vattnets betydelse för livet på jorden

 • Kunna berätta för ekosystem i sjö och hav

 • Känna till vad övergödning är och vilka konsekvenser det har

 • Känna till vattnets kretslopp

 • Känna till vad som menas med bräckt vatten

 • viktiga ord och begrepp

 

Hur vi vill lära oss:

 • Genom film

 • Grupparbete

 • Söka information men inte skriva faktatext

 • Utforska

 • Göra presentationer

 • Utflykt

 

Hur ska vi visa vad vi lärt oss när vi är klara med arbetet?

 • Muntlig redovisning för Marlene

 • Minitest

 • Quiz

 • Låta en annan klass se presentation och låta dem bedöma

 • Kahoot

 • Quizlet.live

 

Var kan vi åka på utflykt?

 • Vombsjön

 • Ån i Vollsjö

 • Ellestadsjön

 • VassenHur tar vi oss dit och hem?

 • Cykla

 • Buss

 • Buss dit och gå hem

 • Gå fram och tillbaka

 

Vad lär vi oss där?

 

 • Om djur i och runt vattnet

 • Om växter i och runt vattnet

 • Vad det finns för skräp

Uppgifter

 • Begrepp att träna på till torsdag 29/4

Matriser

Bi Ke
Vattendrag kust och hav

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Fältstudier och undersökningar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Ny aspekt
Användning av utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
Jämföra resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen
Ny aspekt
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Ny aspekt
biologiska sammanhang och diskutera
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp
Ny aspekt
Söka information och använda den i diskussioner och för att skapa texter
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: