Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2021-03-21 10:09 i Strandskolan Kristinehamn
Hur människan upplever ljud och ljus.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
Hur upplever du ljud och ljus? Varför hör och ser vi? Hur hade det känts att inte kunna höra eller se?

Innehåll

Syfte/mål

Centralt innehåll

undervisning/lärande

Du kommer utveckla dina förmågor genom att:


* träna på begrepp som beskriver och förklarar hur människan uppfattar ljud och ljus
* träna på muntlig presentation med hjälp av bilder.
* föreläsningar på örat, ögat 
* se på filmer.

Bedömning

Dina förmågor kommer bedömas genom att du:

* aktivt deltar och genomför undersökningar.
* kan på ett enkelt sätt förklarar och beskriva hur människan uppfattar ljud och ljus.
* genomför en muntlig presentation med hjälp av bilder där en mottagare förstår innehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: