Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-tal och 1800-tal

Skapad 2021-03-21 10:26 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Historia
Vi arbetar med tidsperioderna 1700-tal och 1800-tal.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 • Du ska ha kännedom om industrialismen och förstå orsaker och konsekvenser till den.
 • Du ska ha kännedom om förändringar i jordbruket som genomfördes under 1700-talet. Du ska kunna resonera kring konsekvenserna.
 • Du ska ha kännedom om emigrationen till Amerika.
 • Du ska ha kännedom om framväxten av parlamentarism och hur demokratin växte fram i Sverige.
 • Du ska kunna ge exempel på hur den här tiden påverkat vår nutid.
 • Du ska kunna resonera kring en historisk källa och avgöra vilken information den ger.
 • Du ska kunna resonera kring olikheter i framställning av historiska personer.
 • I dina resonemang och svar använder du historiska begrepp.

Hur ska vi arbeta?

 • genomgångar där du deltar i övningar
 • studerar historiska källor
 • läser och skriver
 • arbetar med ett häfte där du tränar på att ge utvecklade svar och att kunna resonera
 • prov

På lektionerna måste jag:

 • delta i genomgångarna
 • göra klart arbetsuppgifter
 • göra klart historiehäftet 
 • bli minst godkänd på provet

Viktiga begrepp

skiftesreform, hattar och mössor, ståndsriksdag, emigration, industrialism, fabriker, urbanisering, historisk källa, reform, demokrati, envälde, ångmaskin, spinning jenny, vävmaskin, backstugsittare, resonera, skillnader, orsak-konsekvens, m.m. 

Matriser

Hi
1700-tal och 1800-tal

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tidsperioder: Du visar att du har kunskaper om olika tidsperioder inom historia.
 • Hi  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar: Du kan berätta om orsaker och konskvenser av förändringar i samhället och för människors levnadsvillkor.
 • Hi  E 6
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer: Du kan berätta om olika utvecklingslinjer, tex förändringar inom politik, migration och människors levnadsvillkor.
 • Hi  E 6
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden: Du kan resonera kring hur historien påverkat oss idag.
 • Hi  E 6
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Använda källmaterial: Jag kan resonera källkritiskt kring en historisk källa.
 • Hi  E 6
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet
Spår av historien: Jag kan berätta om hur historiska personer framställs på olika sätt.
 • Hi  E 6
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp: I mina resonemang och svar använder jag historiska begrepp.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: