Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idun Demokrati

Skapad 2021-03-21 11:09 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Under fyra veckor arbetar vi med begreppet demokrati, vad det betyder och innebär för vårt samhälle. Vi förklarar begrepp som att rösta, regering, parti och riksdag.
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Vi arbetar på ett grundläggande och elevnära sätt med begreppet demokrati och hur Sverige styrs. Demokratiska beslut och processer, samt vilka rättigheter vi har. Olika samhälls service och information.

Innehåll

SYFTE:

Se koppling läroplan

MÅL:

Att du kan delta i kommunikation om demokrati och mänskliga rättigheter. 

Att du deltar i något gemensamt beslut i skolan.

Att du deltar i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.

Att du kan reflektera över de demokratiska värden, principer och arbetssätt.

INNEHÅLL:

Demokrati, hur styrs Sverige och våra grundlagar. Samhällsinformation och nyheter.

 • Samtala och praktisera begreppet demokrati genom att öva på att uttrycka åsikter, vara med och bestämma och rösta kring ämnen som är betydelsefulla för eleven. Till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Diskutera konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
 • Se filmer med koppling till hur Sverige styrs och demokratibegreppet t.ex. serien "Vad är demokrati" på studi.se och"Vem bestämmer" på urskola.se. Vi har efterföljande samtal och reflektion kring det vi sett.
 • Se en keynote som på ett enkelt sätt bl a förklarar begreppen rösträtt, demokrati, majoritet, partier, regering och riksdag.
 • Olika klassregler och aktiviteter för att därigenom förklara att vi alla är med och bestämmer hur vi vill ha det i klassen. 
 • Leda och medverka i demokratiskt klassråd.
 • Söka information både digitalt, samt med hjälp av andra medier.
 • Olika samhällsfunktioner och samhällsservice.
 • Jobba med några av våra lagar.
 • Praktiskt jobba med ett ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.

BEDÖMNING:

Att du deltar aktivt på de diskussioner vi har i klassrummet, samt enligt arbetsmetoden EPA (enskilt, par och alla).

Att du samtalar, lyssnar, ställer frågor och framför din egen åsikt.

Att du kan ge exempel på normer och regler och ge förslag till varför de behövs.

Att du medverkar i att beskriva demokratibegreppet.

Att du kan ge exempel på någon samhälls service och vad de kan hjälpa till med.

Att du kan på ett ändamålsenligt sätt hämta information om samhället.

Att du använder ämnesspecifika ord som rör samhället och demokratin.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
  SO  E 6
 • Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  E 6
 • Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: