Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA år 7 Antiken

Skapad 2021-03-21 11:58 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Välkommen till den grekiska mytologins värld. Här möter du gudar, hjältar, monster, underverk och märkliga figurer i en äventyrlig blandning. Dessa fantastiska berättelser var en del av vardagen kring Medelhavet under den tidsperiod som kallas antiken. Antiken sträcker sig ungefär från år 700 före Kristus till år 500 efter Kristus. Den grekiska mytologin har satt sina spår överallt, från litteratur, film och musik till historia, filosofi och religion.

Innehåll

Innehåll

Du ska kunna

 • vilken tidsperiod som kallas för Antiken
 • begreppen: epos, Illiaden, Odysséen, Homeros, hexameter, versmått, myt
 • recensera en grekisk myt
 • känna till några av den grekiska mytologins gudar och halvgudar
 • återberätta ett av Herakles stordåd med hjälp av stödord
 • reflektera över de olika källor som berättar om Antikens litteratur

 

Så här ska vi arbeta

 • Läsa tillsammans om Herakles liv och stordåd
 • Läsa om den grekiska mytologins gudar och människor
 • Självständigt läsa och skriva en recension om en grekisk myt - du ska beskriva samhället, karaktärerna, handlingen samt reflektera över innehållet i myten.
 • Självständigt läsa och återberätta inför gruppen om ett av Herakles stordåd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: