Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text år 4

Skapad 2021-03-21 12:17 i Hagbyskolan Linköping
Instruerande text
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Nu ska vi jobba med instruerande texter genom läromedlet "Klara Svenskan". Instruerande texter skrivs för att ge tydliga och enkla instruktioner. Exempelvis när du ska följa ett recept, sätta ihop något eller spela ett spel. Vi lär oss hur instruerande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Mål:

Du ska lära dig:

- skriva rubrik, bakgrund, lista och stegvisa instruktioner.

- skriva korta, tydliga meningar.

- skriva med tidsord eller imperativ.

- skriva ämnesspecifika ord (exempelvis mått och enheter). 

- skriva prepositioner.

- urskilja symboler.

- urskilja den instruerade textens struktur.

 

Ord och begrepp:

- Prepositioner 

- Ämnesspecifika ord 

- Kronologisk ordning

- Instruerande text

- Tidsord 

- Ingredienser

- Rubrik och underrubriker

Arbetssätt

Vi ska läsa instruerande texter och lära oss vad som kännetecknar en instruerande text till innehåll, struktur och språkliga drag.

Vi skriver en egen instruerande text om en lek eller ett spel, ett recept eller en praktisk instruktion.

Vi läser en klasskompis instruktion och ger förslag på förbättringar och ge beröm för textens styrkor.

Vi tar emot respons från en klasskompis och bearbetar den egna texten text utifrån responsen. 

 

Bedömning

- Skriva en egen instruerande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Instruerande text

inte än
delvis
Ja
rubrik
lista med ingredienser/material
stegvisa instruktioner i rätt ordning
korta tydliga meningar
uppmaningar (imperativ)
Förtydligande bild/bilder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: