Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minya och uppdraget

Skapad 2021-03-21 12:39 i Ekenäs skolan Stenungsund
Lpp:n utgår från den skönlitterära boken "Minya".
Grundskola 4 – 5 Svenska
Du ska få läsa boken "Minya och uppdraget" Det är en fantasyberättelse som handlar om Minya som måste ge sig ut på ett farligt uppdrag för att rädda sin pappa.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer gemensamt att läsa boken "Minya och uppdraget". Utifrån läsupplevelsen kommer vi att arbeta med olika skrivuppgifter.

Mål 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

- Lässtrategier och läsförståelse

- Skriva olika typer av texter.

- Bearbeta skrivna texter.

- Ge och ta emot respons.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa boken och prata tillsammans om innehållet. 

Du kommer att få skriva texter av olika slag som har anknytning till handlingen i boken, t ex personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, tidningsartiklar och brev.

Du kommer att använda tankekartor och skriva på dator och för hand.

Du arbetar både själv och tillsammans med andra.

Du kommer att få ge och ta respons på texterna ni skriver.

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa och förstå innehållet i boken.
 • skriva olika slags texter.
 • använda tankekartor som hjälp när du ska skriva dina texter
 • ge och ta respons och bearbeta dina texter utifrån responsen
 • använda dig av stor bokstav i början av en mening och i namn, punkt, frågetecken utropstecken och talstreck.

 

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att göra bedömningen genom att:

 • se hur aktivt du deltar i samtal om handlingen i boken och hur du anknyter till texten i det du själv skriver.
 • följa din arbetsprocess från planering till en färdig berättelse.
 • läsa texterna du skriver
 • se hur du lyssnar och tar del av dina kamraters tankar och åsikter när vi arbetar med Minya. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: