Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster Vt 2021 vecka 12-18

Skapad 2021-03-21 13:01 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Hur ökar olika mönster? Hur kan man beskriva matematik med bokstäver? Hur löser man ekvationer? Vad är ett uttryck?

Innehåll

Algebra och mönster

vecka 12-18 vt 2021

kapitel 6 - algebra och mönster

Lektionsplan för åk 7 , ämne matematik

Förberedd av Rania Jadid(07A)

KURSKOD TILL CLASSROOM:    zfm5xas (samma som tidigare)

Har ni frågor mejla Rania.jadid@lund.se 

SYFTE

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Föra och följa matematiska resonemang, och
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

MÅL - sidhänvisningar gäller boken Formula 7

Förstå begreppen: uttryck, mönster, prioritera, variabel, förenkla uttryck, värdet av uttryck, figurnummer, ekvation, lösning, lös ekvationen, godtycklig figur n.

Kunna skriva och göra beräkningar med uttryck med siffror (tex sid 231).

Kunna skriva uttryck med bokstäver (variabler).

Kunna förenkla uttryck (tex sid 236)

Förstå vad uttryck med bokstäver betyder (tex sid 233)

Kunna beräkna värdet av ett uttryck om man får veta värdet på variablerna (tex sid 237).

Kunna läsa av figurnummer och ett mönsters ökning samt kunna skriva ett uttryck för mönstret (tex sid 239) och använda uttrycket för att beskriva antalet i ett visst figurnummer.

Kunna förstå och lösa enkla ekvationer (tex sid 254-255)

Skriva och använda ekvationer vid problemlösning (tex sid 256)

Lösa enkla problem med hjälp av sina kunskaper om algebra och mönster.

Kunna visa sin tankegång och sina beräkningar på ett tydligt sätt

 

 •  
 • MATERIAL SOM BEHÖVS

Penna, suddgummi, matematikbok (Formula 7), räknehäfte/papper att skriva på och Classroom

AKTIVITET

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, jobba i par och enskilt, lösa exempel tillsammans.  

Planeringen har eleverna i Classroom, se koden längre upp.

 

BEDÖMNING

Aktivt deltagande på lektionerna kan ge del av bedömningsunderlag. 

Området avslutas med ett prov. 

 

Ungefärlig planering
 

Planering kapitel 6 - algebra och mönster

gulmarkerat = måsteuppgifter, om du räknar snabbt fortsätter du i extrahäfte 6 när du har tid, glöm inte att rätta alla uppgifter du gör (ta tex 5 minuter i slutet av varje lektion till att rätta) och fråga Helene om allt du inte lyckas lösa!


Vecka

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

  Redovisa beräkningar och hur man tänkt på provet.

Redovisa beräkningar och hur man tänkt på provet.

Aktivitet 6:1

s.230

Uttryck

s.231

13

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

14

Uttryck och bokstäver

s. 232-233

Förenkla uttryck

234-235

Förenkla uttrycken och värdet av uttryck

s. 236-238

Gör klart veckans sidor

15

Mönster och uttryck

s.239-240

241-242

Diagnos 6:1

s.244

Börja på spåret

s. 250-252

Grönt spår s.245-249

 eller

rött spår

s. 250-252

16

Fortsätt med spåret

s. 250-252

Ekvationer

s.254-255

Att lösa uppgiften med hjälp av ekvation

s. 256-258

Gör klart veckans uppgifter 

och gör

Diagnos 6:2

s. 260

17

Grönt spår 261-262

Rött spår

263-265

Grönt spår 261-262

Rött spår

263-265

 

Grönt spår 261-262

Rött spår

263-265

Kapiteldiagnos

S. 266

Öva till provet

 

18

Repetera

Repetera

Prov del 1

Prov del 2

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: