Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Souvenir till turist

Skapad 2021-03-21 13:08 i Uppgårdskolan Ekerö
Grundskola 9 Slöjd
Du som elev på Uppgårdskolan får i uppgift att designa och tillverka en souvenir.​ Du ska inspireras av ett land i världen och väljer något som symboliserar det landet i ditt arbete med ideutveckling av en souvenir

Innehåll

 • Du som elev på Uppgårdskolan får i uppgift att designa och tillverka en souvenir.

 • Du ska inspireras av ett land i världen och väljer något som symboliserar det landet när du jobbar med ideutveckling av din souvenir

 • Du ska kunna beskriva hur du kopplar din Souvenir till det landet du valt och till dig själv

 • Du ska använda digitala instruktioner för information om hantverkstekniker och material (slöjdlexikon, YouTube m.m)

 • Tydlig koppling till olika miljöaspekter under hela arbetsprocessen ( slöjdsal- världen)

 • Dokumentation av din slöjdprocess gör du varje lektion på din dator( bild, text, film).

 • Valfri redovisning av ditt slöjdarbete

Uppgifter

 • Souvenir till turist

 • Souvenir till turist

 • Souvenir till turist

 • Souvenir till turist

 • Souvenir till turist

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: