Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2021-03-21 15:42 i Skärhamns skola Tjörn
Kemi och miljö
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kemi handlar om väldigt små delar, så små att man inte kan se dem.Tillsammans bygger de upp allt omkring oss. De här små delarna kan sättas ihop på många olika sätt och bilda massor av olika saker. Allt som händer runt dig är kemi! Vi skall nu lära oss mer om kemi och även koppla ihop kemi med odling och miljö.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Konkretisering av mål:

Du ska kunna förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
Du ska kunna ge exempel på några grundämnen.
Du ska kunna berätta om ämnens tre faser.
Du ska kunna ge exempel på en kemisk reaktion.
Du ska kunna ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
Du ska kunna ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
Du ska veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
Du ska kunna ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
Du ska kunna berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.Centralt innehåll:

Kemin i naturen

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället

 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Kemin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Undervisning - så här gör vi:

Gemensamma genomgångar

Arbetsuppgifter i aktivitetsboken

Film

Diskussioner

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att

 • beskriva, förklara samband och använda begrepp
 • genomföra undersökningar
 • kommunicera och resonera

 

Provresultat

Matriser

Ke
Kemi och miljö

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde så har du visat att du:
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
kan förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar"
kan ge exempel på några grundämnen
kan berätta om ämnens tre faser
kan ge exempel på en kemisk reaktion
kan ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten
kan ge exempel på några basiska och sura ämnen
kan berätta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
kan ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem
kan berätta om vad som händer med vårt avfall och våra sopor samt ge exempel på hur vi kan ta hand om dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: